Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Val av källor

Oberoende om du gör sökningar i bibliotekets databas, internationella databaser eller på internet, blir du alltid tvungen att utvärdera sökresultaten och fundera över om du kan använda dem i ditt skrivarbete.
 

Källkritik

Vem har producerat informationen: en välkänd organisation eller en expert? Kan du kontrollera informationen från en annan källa? Se närmare under fliken Att utvärdera webbsidor.
 

Kännetecken för en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel innehåller ofta en sammanfattning (abstract), forskningsteori, ett objektivt språk, specialterminologi, tabeller och grafer, konklusioner och referenser. Artikelförfattaren är en expert på området.

Source: NCSU Libraries: Anatomy of a Scholarly Article
 

Kännetecken för en vetenskaplig tidskrift

En vetenskaplig tidskrift innehåller vetenskapliga artiklar med ändamålet att rapportera om vetenskaplig forskning. Innan publicering genomgår en artikel en sk. peer review process (granskningsprocess).

Användning av källor

Tillgänglighet

Kan du ladda ner texten direkt från nätet eller hämta den på biblioteket? I fulltextdatabaser är artiklarna tillgängliga för direkt nedladdning.

Om du inte får fram vad du söker via Finna, på internet eller vid de övriga biblioteken i närområdet, kan du vända dig till Tritonias fjärrlåneservice. Fjärrlåneservicen kan beställa in materialet som lån eller kopior.
 

Att läsa vetenskapliga texter

Förmågan att läsa vetenskapliga texter hjälper dig att urskilja relevant men även vetenskaplig information. Då du kan välja vetenskapliga/akademiska källor, är din kunskap om ämnet baserad på fakta. Det finns olika lästekniker du kan använda: skumma texten för att hitta avsnitt som är användbara för dig, skanna efter specifika detaljer, fokusera på att hitta huvudidéerna eller läsa texten kritiskt. Källa och mer information om att läsa vetenskapliga texter.
 

Etik

Då man använder källor, bör man ta hänsyn till etisk användning av källor genom att följa reglerna om god forskningspraxis. Oredlighet i vetenskaplig verksamhet är t ex plagiering, förfalskning och fabrisering.  För mera information, kolla publikationen God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2012.
God forskningspraxis inkluderar även att hänvisa till källor som använts och att noga uppgöra en källförteckning, med andra ord en lista med referenser. Följ också din egen högskolas skrivanvisningar.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande