Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. För att ett resultat av skapande arbete ska få skydd som verk måste det nå en viss verkshöjd, dvs. vara originellt och självständigt.

Upphovsrätten skyddar det självständiga och originella uttrycket av idéer, information, teorier eller principer i verket, men inte själva idéerna, informationen, teorierna eller principerna. Upphovsrätten uppstår automatiskt i samma stund som verket skapas. Upphovsmannen behöver inte publicera, offentliggöra eller registrera verket eller använda Copyright-märkning (©).

Scanning och kopiering för privat bruk

Det är tillåtet att scanna eller kopiera några exemplar av ett offentliggjort verk (t.ex. en bok eller en tidskrift) för privat bruk liksom för studier eller hobbyer. Med privat bruk menas familjen och de närmaste vännerna. Kopian får inte användas senare för andra ändamål.

Material på nätet

Att någonting finns på nätet betyder inte att man automatiskt får använda det fritt. Om du t.ex. lägger ut en bild på din egen hemsida får ingen annan kopiera bilden och använda den utan lov. Däremot är det tillåtet att länka till fritt tillgängligt material på nätet.

 

När du vill använda material från nätet:

1. Kontakta upphovsmannen och be om lov.

Tips! Om du har en bild som du inte vet upphovsmannen till kan du göra en omvänd bildsökning med hjälp av Google genom att gå till https://images.google.com/ och klicka på kamerasymbolen. Där kan du antingen klistra in en webbadress till en bild eller så laddar du upp en bild från datorn. Google söker då efter hemsidor där bilden förekommer och ger även förslag på liknande bilder.

2. Sök enbart efter material som är licensierat med en Creative Commons-licens via den här sidan: http://search.creativecommons.org/

Creative Commons-licenserna

Creative Commons är en ideell organisation som har utvecklat ett system av licenser för att en upphovsman ska kunna dela med sig av sitt verk på olika sätt. Licenserna bygger på fyra villkor:

 BY Attribution (Erkännande): Upphovsmannen måste nämnas i samband med verket.

 NC Non-Commercial (Icke kommersiell): Verket får inte användas för kommersiella syften.

 ND No Derivative Works (Inga bearbetningar): Verket får inte bearbetas.

 SA Share Alike (Dela lika): Om verket bearbetas måste det delas vidare med samma licens.

De fyra villkoren kan kombineras till dessa sex Creative Commons-licenser, tre för kommersiellt bruk och tre för icke kommersiellt bruk. Klicka på licenstexten för respektive licens för att läsa mera. Källa och mer information om CC-licenser.

För kommersiellt bruk För icke kommersiellt bruk

 CC BY (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges

  CC BY-NC (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte

 CC BY-SA (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges 
 • Om verket bearbetas måste det spridas med samma licens

 CC BY-NC-SA (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte
 • Om verket bearbetas måste det spridas med samma licens

 CC BY-ND (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • ​Verket får inte bearbetas

 CC BY-NC-ND (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte
 • Verket får inte bearbetas

Studerandes upphovsrätt till eget material

En studerande har upphovsrätt till material som han eller hon själv har gjort, som t.ex. ett lärdomsprov. Den studerande måste ge lov till att hans eller hennes text laddas upp på nätet eller i högskolans intranät.

Läs mera om upphovsrätt

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande