Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Planering

Då du har definierat ditt sökområde gör du en lista över centrala begrepp och termer som beskriver ditt ämne. Du kan tex göra en tankekarta för att förstå relationen mellan de begrepp/termer som du listat och på det här sättet få en bättre helhetsbild av ditt forskningsämne.

Ett av de viktigaste skedena i informationssökningen är att hitta bra sökord eftersom de är avgörande för en lyckad sökning.

Sökord vs. ämnesord

Valfria sökord

Du kan göra sökningar med egna sökord (valfria termer) som beskriver ditt sökämne, då kan du dra nytta av den senaste terminologin från ditt forskningsområde. När du skall fastslå sökorden kan du ha hjälp av teoretisk litteratur, uppslagsverk, specialordböcker och artiklar. Med fria sökord som du själv definierat, kan du göra breda sökningar i olika databaser, men sökresultatet kan bli väldigt omfattande med många irrelevanta träffar.

Notera att fria sökord skiljer sig från ämnesord vilka hittas i kontrollerade ordlistor!

Ämnesord

Du kan göra sökningar med egna sökord men använd även ämnesord. Databasernas material beskrivs i allmänhet med ämnesord som tagits från kontrollerade ordlistor. Tanken med ämnesordlistorna är att ett begrepp beskrivs i en specifik form för ett specifikt fenomen (företeelse).  Då du söker med samma ämnesord som använts för att beskriva materialet i databasen får du ett snävare sökresultat men med mer relevanta sökträffar. Den senaste terminologin finns nödvändigtvis inte med i ämnesordlistor.

Ämnesordlistor är ofta databasspecifika. Kontrollera alltid ämnesordet i databasens ämnesordlista för att veta vad som används i den aktuella databasen. Ämnesordlistor kan benämnas Tesaurus, Thesaurus, Subject Headings och Subject Terms.
Ämnesordlistor inkluderar även hur ämnesorden är relaterade till varandra: föredragna termer, överordnade begrepp, underordnade begrepp, relaterade begrepp. Med hjälp av dem kan du få fram olika aspekter på ditt forskningsämne och definiera ytterligare sökord.

Genom att prova och kombinera olika sökord blir det lättare att utvidga eller avgränsa sökningen och på så sätt få en bild av vad som tidigare skrivits om forskningsämnet.

De flesta finländska bibliotek använder ALLFO för att beskriva sitt material

Hjälp med sökorden

Notera även

De flesta databaser är engelskspråkiga. Översätta dina söktermer till olika språk med hjälp av MOT eller andra ordböcker. Använd även förkortningar och synonymordböcker.

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande