Skip to main content
LibGuides

Informationssökning: Att utvärdera webbsidor

Chris Pirillo comic
Copyright: Chris Pirillo

Att utvärdera webbsidor

Innan du använder webbkällor bör du förhålla dig kritiskt till vissa faktorer. Följande frågor hjälper dig att bedöma om webbsidor kan användas som akademiska källor: 

  • Författare: Vem? Referenser? Kontaktuppgifter? Url-adress? Anknuten till någon organisation?
  • Ändamål: Vad är användningsändamålet för materialet? För vem är det avsett?
  • Objektivitet: Är det fråga om fakta? Åsikter? Propaganda? Objektiv och neutral information?
  • Exakthet: Har faktamaterialets källor listats tydligt? Är det möjligt att säkerställa fakta med hjälp av oberoende källor?
  • Tillförlitlighet och trovärdighet: Är det fråga om säker kunskap, baserad på grundlig forskning? Får materialet stöd av välkända eller relevanta källor?
  • Aktualitet: up-to-date? Är informationen ännu relevant? När har den uppdaterats?


Kolla kriterierna i flera kategorier innan du bedömer den akademiska kvaliteten på din källa.