Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Att utvärdera webbsidor

Innan du använder webbkällor bör du förhålla dig kritiskt till vissa faktorer. Följande frågor hjälper dig att bedöma om webbsidor kan användas som akademiska källor: 

  • Författare: Vem? Referenser? Kontaktuppgifter? Url-adress? Anknuten till någon organisation?
  • Ändamål: Vad är användningsändamålet för materialet? För vem är det avsett?
  • Objektivitet: Är det fråga om fakta? Åsikter? Propaganda? Objektiv och neutral information?
  • Exakthet: Har faktamaterialets källor listats tydligt? Är det möjligt att säkerställa fakta med hjälp av oberoende källor?
  • Tillförlitlighet och trovärdighet: Är det fråga om säker kunskap, baserad på grundlig forskning? Får materialet stöd av välkända eller relevanta källor?
  • Aktualitet: up-to-date? Är informationen ännu relevant? När har den uppdaterats?

Kolla kriterierna i flera kategorier innan du bedömer den akademiska kvaliteten på din källa.

 

Student saying to the teacher: "Waddya mean all my facts are wrong!!? I copied everything straight off the internet!!!" Image by Fitz & Pirillo

Image: Fitz & Pirillo (2006) The Whole Internet Truth

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande