Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Några ord om att söka information på webben

Informationssökning på webben och vetenskaplig informationssökning uppfattas ofta som motsatser när det kommer till målsättningar och strategier. När man söker information på webben är målet ofta att hitta enstaka fakta eller fragment snabbt, enkelt och behändigt. Målet med vetenskaplig informationssökning är däremot att söka fram all relevant information om ett ämne, eftersom ny forskning alltid baseras på tidigare fynd. Detta kräver tid, noggrannhet och att den som söker information sätter sig in i ämnet.

Informationssökning på webben är annorlunda än att söka bland bibliotekets resurser eller i vetenskapsområdets licensdatabaser. I bibliotekets databaser har resurserna beskrivits för att underlätta sökningen. Dessutom har de kvalitetsgranskats via någon form av godkännandeprocess, ofta av experter. På internet kan däremot vem som helst publicera material, vilket kräver att den söker information är alert och läser med kritiska ögon. Webbkällor och sökmotorer kan ändå vara effektiva hjälpmedel när man söker vetenskaplig information!
 

Foto: tagxedo.com

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande