Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Bra att veta om sökmotorer

Ingen sökmotor hittar allt

Ingen sökmotor - inte ens Google - hittar allt. I själva verket indexerar sökmotorerna bara en liten del av innehållet på webben, resten eller den s.k. osynliga webben är utom räckhåll för sökmotorerna. Även en del av de akademiska resurserna är utom räckhåll för sökmotorerna, eftersom åtkomsten till avgiftsbelagda resurser är begränsad på basis av olika användarrättigheter.

Sökmotorerna är kommersiella företag

Sökmotorerna existerar inte av godhet enbart för att betjäna sina användare. De flesta av dem är kommersiella företag som får sin inkomst av den reklam som visas i samband med sökresultaten och klickningar på dem samt av den data som samlas in om användarna.

Sökresultaten är personliga

Sökresultaten personifieras bl.a. på basis av språk, läge och sökhistorik. Två personer kan få mycket olika resultat med samma sökning. Om du vill ha en fri sökning utan personifiering, testa att tömma webbläsarens cacheminne och cookies eller använd webbläsarens inkognitoläge för att söka privat.

Sökresultaten ändras

Sökmotorernas resultat ändras snabbt, eftersom innehållet på webben uppdateras kontinuerligt och sökrobotarnas kriterier ändras. Om du vill vara säker på att i fortsättningen hitta en viss webbsida, arkivera den på din egen dator.

Sökfrågorna förbättras

Sökmotorerna modifierar användarens sökning en aning utan att man märker det: liknande ord plockas med i sökningen och ord som tolkas som skrivfel ändras till en annan form. Detta innebär problem speciellt då man söker vissa sökord exakt som de skrivs. Google erbjuder i sin sökmotor ordagrann sökning (Gör en sökning > Sökverktyg > Alla resultat > Ordagrant), som tar bort automatkorrigeringar.

Sökalgoritmerna bestämmer rangordningen

De automatiska sökalgoritmerna bestämmer i vilken ordning sökresultaten presenteras. Resultaten ordnas enligt en komplex logik, bl.a. baserad på sidornas popularitet och antalet länkar. Till exempel Wikipedia kommer vanligen högt upp på resultatlistorna eftersom dess artiklar innehåller många länkar och många webbsidor länkar i sin tur till dem. Den mest kända sökalgoritmen är Googles PageRank, vars exakta verksamhetsprincip är en stor företagshemlighet. Sökalgoritmerna testas på användarna och finslipas kontinuerligt, vilket delvis förklarar varför man kan få olika resultat med en och samma sökning.

The World Wide Web

Endast en liten del av innehållet på webben är inom räckhåll för sökmotorerna. Resten finns i den osynliga webben, dvs. deep web, vars innehåll sökmotorerna inte kommer åt att indexera. Deep web-innehållet består av bl.a. tjänster som kräver registrering, t.ex. akademiska licensdatabaser.

Kuva deep webin sisällöistä
Original photo: Uwe Kils

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande