Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Tritonia-Finna

I Tritonia-Finna kan man söka licensierade och öppna e-resurser samt bibliotekets tryckta samlingar. Licenserna för e-resurserna är högskolevisa och används med högskolans användarnamn. Välj därför alltid egna högskolans Finna för att få åtkomst till e-resurserna. Inom Tritonia finns tre högskolevisa Finnavyer.

VY logo         VAMK logo         Novia logo

På plats i biblioteket har biblioteksanvändare rätt att använda högskolornas e-resurser i enlighet med licensavtalen (walk-in-user). Detta innebär att det i Tritonia (Vasa) finns möjlighet att använda Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias e-resurser vid datorerna för informationssökning.

Övriga högskolors Finnavyer

Alla Finnavyer är öppet tillgängliga och kan sökas i av alla, men tillgången till det digitala materialet är huvudsakligen begränsad till högskolornas egna studerande och personal. Du kan söka i de olika högskolornas Finnavyer för att se vad som finns och om du besöker biblioteken har du möjlighet att på plats få tillgång till de licensierade resurserna samt de tryckta samlingarna. 

Finna.fi

Tritonias Finnavyer är en del av Finnahelheten. I den nationella söktjänsten Finna.fi hittas material från allmänna bibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, arkiv, muséer och övriga materialkällor.

I Finna.fi hittar du exempelvis fritt tillgängligt material såsom open access-publikationer och myndigheters rapporter bland annat från Finlands bank, Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och Journal.fi (finländska vetenskapliga tidskrifter på nätet). 

Finna erbjuder direkt åtkomst till ett brett och mångsidigt digitalt material – förutom publikationer också mängder av andra materialtyper såsom fotografier, konst, videoklipp, kartor och arkivmaterial. 

Finna logo

 

Lokala Finnavyer

I regionen finns flera bibliotek som du kan vända dig till för att söka litteratur. 

Alma - Åbo Akademi / inkl. Academillbiblioteket

Fredrikabiblioteken (Österbotten)

Vasa stadsbiblioteks nätbibliotek (inkl. tryckta resurser för Hanken i Vasa och Helsingfors universitets utbildningar i Vasa)

Särskilda Finnatjänster

Genväg till forskningsbaserad kunskap - fritt tillgänglig finländsk forskningsbaserad kunskap

Öppna lärresurser - Biblioteket för öppna lärresurser innehåller material för undervisning

Finna klassrum - olika materialpaket för kompetenshöjning

Finna Street - utifrån positionen som din webbläsare ger söker Finna Street bilder från Finna

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande