Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Sökområde

Börja med att fundera över vilken typ av information du behöver, dvs. definiera ditt informationsbehov. Ett beprövat sätt att komma igång är att ta en penna och skissera upp ämnet på papper. Följande frågor kan vara till hjälp:

  • Vilket är ditt ämne och vad hör det ihop med?
  • Hur pass omfattande information behöver du; enskilda fakta eller en bred översikt av forskningen i ämnet?
  • Vad vet du från tidigare?
  • Vilken synvinkel utgår du ifrån?

Definiera även kriterier som du använder vid sökningen t ex

  • Behöves information från en viss tidsperiod?
  • På vilka språk?
  • Vilken typ av källor lämpar sig bäst?
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande