Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Informationssökningsprocessen

Informationssökning...

… är en process som består av olika skeden.

Att söka information kan kännas diffust men blir mer hanterbart genom att dela in uppgiften i mindre delar. Du sparar tid och får bästa möjliga resultat genom att planera din informationssökning på förhand.

Informationssökningen börjar med ditt informationsbehov och sökområde och fortsätter med definition av centrala begrepp och sökord. Sedan väljer du söktekniker och lämpliga informationskällor. Vid behov utvidgar eller avgränsar du sökningen. Då du hittat en bra källa utvärderar du den med avseende på användbarhet dvs. relevans och tillgänglighet. Kom ihåg etiska aspekter vid användande av källorna i ditt arbete. Om du inte hittar vad du söker, gå tillbaka till tidigare skeden i informationssökningsprocessen, modifiera och gör nya sökningar.

De olika skedena i informationssökningsprocessen beskrivs närmare i guidens olika delar.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande