Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Vad är Open Access?

Open access innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form, vilket främjar spridningen av forskningsresultaten både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. Läsaren kan utan kostnad läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka OA-publikationer.

Läs mera:

Open Access artiklar

Nedan finns länkar till några webbsidor som innehåller artiklar med fri tillgång (Open Access). Ibland går länkarna direkt till söktjänster med möjligheter att göra artikelsökning bland flera tidskrifter. Några av länkarna däremot till sidor som ger information om vilka tidskrifter som vinns fritt tillgängliga och sökningen görs endast i en tidskrift åt gången.

Open Access böcker

Finna

En sökning i Finna inkluderas även en del fria resurser. 

Novias Finna: utöver Novias e-resurser hittas även Open Access publikationer från ett urval av förmedlare. Om länken under materialet innehåller något i stil med "open access" eller "unpaywall" är det bara att följa länken för att nå fulltexten.

I den nationella Finna.fi kan du avgränsa till fritt tillgängligt material.

Google Scholar

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten innehåller bl.a. forskningsmaterial, examensarbeten, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspapper och artiklar av akademiska förlag, samfund, universitet och andra vetenskapliga organisationer. 

Du kan läsa mera i den här Libguiden.

Öppen vetenskap

Främjande av öppna verksamhetsmodeller för vetenskap och forskning. Forskningsmaterialet är öppet tillgängligt när det är fritt att använda, vidareutnyttja och distribuera. Läs mera om öppen vetenskap här.

Öppna data

Öppna data är information i digital form som är tillgängliga för alla och som får användas fritt så länge man uppger källan.

Avoindata.fi - nationella dataportalen för öppen data. All finländsk öppen data hittas på denna portal. Största delen av data som finns på portalen är producerade av ämbetsverk, kommuner och andra organisationer inom offentliga sektorn. Även olika slags forskningsinstitut, företag, sammanslutningar och privatpersoner kan producera öppen data och dela den i avoindata.fi-tjänsten.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande