Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Informationssökning: Google Scholar

Videoguider om Google Scholar

Sök på Google

Google Web Search
Google Scholar Search

Några ord om Google Scholar

Vad är Google Scholar?

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten innehåller bl.a. forskningsmaterial, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspapper och artiklar av akademiska förlag, samfund, universitet och andra vetenskapliga organisationer.
 

Google Scholars styrkor

  • Öppen för alla
  • Tillgång till fulltext i stor utsträckning
  • Bra täckning speciellt vad gäller konferenspublikationer samt gratis- och open access-publikationer
  • Söker information oberoende av land och språk
  • Lätt att använda
     

Google Scholars begränsningar

  • Brist på genomskinlighet: ger inga uppgifter om vilka förläggare, utgivare eller publikationer sökningen omfattar eller hur ofta uppgifterna uppdateras.
  • Vissa centrala informationsproducenter (t.ex. EBSCO och Ovid) har inte gett Google tillstånd att söka data i deras databaser. Därför hittar man inte t.ex. artikeldata från EBSCO:s databaser direkt via Google. 
  • Felaktigheter i referenser

Söktips för Google

Search Google Like a Pro
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande