Skip to main content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer: Allmänt

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impact factors, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Användning av e-resurser

De e-resurser som har skaffats av din högskola kan användas i högskolans nät och på distans.

Distansanvändning: Studerande och personal kan använda e-resurserna på distans genom att logga in med sitt högskoleanvändarnamn och lösenord.

Utvärdering av vetenskapliga publikationer


Photo: Todd Chandler

Utvärdering av forskning och publikationer vid universitet och forskningsinstitutioner görs allt mer av bl.a. universitetens förvaltning, enskilda forskare och externa utvärderare.

Det vetenskapsområde som undersöker vetenskapliga publikationer, författare och citeringar med kvantitativa metoder kallas för bibliometri.


Vad utvärderas?
Länder, universitet, forskningsgrupper, vetenskapsområden, samverkan mellan forskare, tidskrifter, citeringsmetoder.

Hur utvärderar man?
Antalet citeringar, olika indikatorer (impact factor, h-index), rankningslistor, källförteckningar.

Varför är det aktuellt?
Den nya finansieringsmodellen för universiteten lägger större vikt vid forskning och publicering än tidigare.

Lästips

Elektroniska källor:
Oulun yliopiston tieteellisten julkaisujen arvioinnin opas
Introduktion till bibliometri / Riitta Kärki & Terttu Kortelainen. 1998.

Tryckta böcker:
- Citation analysis in research evaluation / Henk F. Moed. Dordrecht: Springer, cop. 2005. xiii, 346 s. (Information science and knowledge management; vol. 9)
- The future of the academic journal / edited by Bill Cope and Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. xxiv, 391 s.
- Measuring academic research : how to undertake a bibliometric study / Ana Andrés. Oxford: Chandos Publishing, 2009. xv, 169 s.

Nyheter om e-resurser

© Tritonia

Creative Commons License CC BY
Denna guide är publicerad under licensen Creative Commons Erkänna 2. Sverige.