Skip to main content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impact factors, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Foto av förstoringsglas
Photo: Todd Chandler

Det vetenskapsområde som undersöker vetenskapliga publikationer, författare och citeringar med kvantitativa metoder kallas för bibliometri.

Utvärdering av forskning och publikationer vid universitet och forskningsinstitutioner görs allt mer av bl.a. universitetens förvaltning, enskilda forskare och externa utvärderare.

Vad utvärderas?

Länder, universitet, forskningsgrupper, vetenskapsområden, samverkan mellan forskare, tidskrifter, citeringsmetoder.

Hur utvärderar man?

Antalet citeringar, olika indikatorer (impact factor, h-index), rankningslistor, källförteckningar.

Varför är det aktuellt?

Den nya finansieringsmodellen för universiteten lägger större vikt vid forskning och publicering än tidigare.

Verktyg för utvärdering av publikationer

Vasa universitets forskningsdatabas

Nyheter om e-resurser

Användning av e-resurser

De e-resurser som har skaffats av din högskola kan användas i högskolans nät och på distans.

Distansanvändning: Studerande och personal kan använda e-resurserna på distans genom att logga in med sitt högskoleanvändarnamn och lösenord.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande