Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Allmänt

Citeringsdatabaser används när man utvärderar publikationsverksamhet. Med hjälp av dem kan man räkna antalet citeringar och kontrollera t.ex. vilka artiklar och tidskrifter som citeras mest.

Obs! Ingen citeringsdatabas täcker alla publikationer som finns. Dessutom finns det stora skillnader i hur mycket olika vetenskapsområden är representerade i databaserna.

Obs! Citeringsdatabaser och indikatorer baserar sig på antalet gjorda citeringar. Många citeringar är inte automatiskt ett kvalitetskriterium utan det kan bero på flera saker (negativa citeringar, etnocentrism, självciteringar).

Jämför citeringsdatabaser

Databas   Web of Science logo
Allmänt   Den äldsta och mest använda mångvetenskapliga referens- och citeringsdatabasen 
     
Leverantör   Clarivate Analytics(före detta Thomson Reuters och ISI)
     
Användarrättigheter  

Avgiftsbelagd. Kan användas via FInna i högskolans nät eller på distans

     
Innehåll  

Innehåller citeringsinformation från över 10 000 av de mest citerade referentgranskade tidskrifterna från ca 84 olika länder och 2 600 olika förlag. Ca 8 000 naturvetenskapliga tidskrifter och ca 2 600 samhällsvetenskapliga tidskrifter. Referenser fr.o.m. år 1900, tidskrifters citeringsinformation fr.o.m. år 1997

OBS! Web of Knowledge består av tre olika delar: Web of Science (sökgränssnitt), Journal Citation Reports (utvärdering av tidskrifters inflytande) och Essential Science Indicators (t.ex. utvärderingar av forskare och forskningsinstitut). Din högskolas licens avgör vilka delar du har tillgång till.

     
Omfattning  

Utmärkt omfattning: hårda vetenskaper (kemi, klinisk medicin, biokemi)
God omfattning: psykologi, matematik, ekonomivetenskaper, teknik
Måttlig omfattning: humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper

     
Styrkor  

Täcker en lång tidsperiod speciellt vad gäller hårda vetenskaper
Välkända och använda indikatorer
Mångsidiga sökmöjligheter

     
Begränsningar  

Humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är måttligt representerade
Publikationerna är i huvudsak engelska tidskrifter, andra språk och länder är svagt representerade

     
Egenskaper  

Cited Reference Search
Citation Mapping
Alerts och RSS-flöden
Citation Report och H-index
Author Finder
Journal Citation Reports-databasen (utvärdering av tidskrifters impact factor, jämförelser)

     
Bibliometriska indikatorer  

H-index
Impact factor
Immediacy index
AI (Article impact)
EF (Eigenfactor)
Citeringarnas medianålder
Totala antalet citeringar

     
RefWorks  

Indirekt överföring till RefWorks i BibTex-format. Instruktioner (Boston University)

     
Forskarprofil  

ResearcherID. Kan integreras med ett Orcid-konto.

     
Övrigt att beakta  

Web of Knowledge består av flera olika delar, se avsnittet innehåll
Impact factor är Clarivate Analytics/ISI:s egen bibliometriska indikator som används med ensamrätt i Web of Science

 

Databas   Scopus logo
Allmänt  

En mångvetenskaplig referens- och citeringsdatabas

     
Leverantör   Elsevier
     
Användarrättigheter   Avgiftsbelagd. Kan användas i högskolans nät eller på distans
     
Innehåll  

Innehåller ca 21 500 vetenskapliga tidskrifter från över 5 000 förlag. Även ca 4200 open access-tidskrifter, 7,2 miljoner konferenspublikationer, 360 facktidskrifter och 113 000 böcker finns med. Citeringar fr.o.m. år 1996

Omfattning

Innehåller mest naturvetenskaper, teknik, medicin och samhällsvetenskaper. Publikationer från överallt i världen (även Europa, Asien och Latinamerika) 

Antalet tidskriftstitlar: biovetenskaper 4 300, hälsovetenskaper 6 800, fysik och kemi 7 200, humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper 5 300

Styrkor

Lätt att använda
Mer samhällsvetenskaper, humanistiska vetenskaper och teknik än i Web of Knowledge
Olika världsdelar är bra representerade

Begränsningar

Citeringarna är indexerade fr.o.m. år 1996
Fel kan uppstå, speciellt om författare har samma namn
Publikationerna är till största delen bara engelska tidskrifter

Egenskaper   Author Identifier
Affiliation Identifier
Cited Reference Search
Alerts och RSS-flöden
Citation tracker
H-index
Scopus Journal Analyzer

Bibliometriska indikatorer

Totala antalet citeringar   
SJR (SCImago Journal Rank)
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
H-index

RefWorks

Direkt överföring till RefWorks (i informationen om artikeln: välj Export->RefWorks)

Forskarprofil

Scopus Author Indentifier. Kan integreras med ett Orcid-konto

Övrigt att beakta -

 

Databas   Google Scholar logo
Allmänt  

En söktjänst som söker i vetenskapliga informationskällor på nätet

     
Leverantör   Google
     
Användarrättigheter   Gratis, fritt tillgänglig på nätet
     
Innehåll  

I sökresultaten finns bl.a. akademiska utgivares, samfunds, universitets och andra vetenskapliga organisationers avhandlingar, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspublikationer och artiklar

     
Omfattning  

Ger ingen information om vilka förlag, utgivare och publikationer som inkluderas i sökningen

Några centrala informationslämnare har inte gett tillåtelse åt Google att samla in information från deras databaser. Av den orsaken hittas inte t.ex. EBSCO:s databasers artikelinformation direkt via Google Scholar

     
Styrkor  

Öppen för alla
Åtkomst till mycket fulltextmaterial
Omfattande, speciellt när gällande konferenspublikationer samt gratis- och open access-publikationer
Söker information oberoende av land och språk
Lättanvänd

     
Begränsningar  

Anger inte vilka informationskällor som inkluderas i sökningen
En del av de avgiftsbelagda informationslämnarna har inte gett lov till insamling av information från deras databaser, så därför hittas deras material inte via Google Scholar
Felaktigheter i publikationsinformationen (t.ex. författarnas namn, publikationsår) och i citeringarna
Dubbelciteringar, ibland bristfällig kvalitet på citeringsinformationen

 

     
Egenskaper  

De vanligaste sökmöjligheterna
Sökning av citerande artiklar
Google Scholar metrics för utvärdering av tidskrifter

     
Bibliometriska indikatorer  

Totala antalet citeringar, inga andra indikatorer. Med hjälp av gratisprogrammet Publish or Perish kan man räkna ut bibliometriska mått som baserar sig på information från Google Scholar

     
RefWorks  

Direkt överföring till RefWorks (RefWorks-länkar syns i resultatlistan när du väljer Inställningar -> Bibliografiförvaltare -> Visa länkar att importera citeringar till -> RefWorks)

     
Forskarprofil   Google Scholar Citation
     
Övrigt att beakta  

De fulltextartiklar och tidskrifter som din högskola prenumererar på öppnas direkt via Google Scholar om du använder högskolans nät. Vid Inställningar > Bibliotekslänkar kan du söka på din högskola och markera den > Spara. Bredvid sökresultaten ser du sedan direkt om högskolan har tillgång till artikeln. Vid distansanvändning kommer du åt avgiftsbelagda artiklar genom att logga in via din högskolas Finna.

 

Verktyg för utvärdering av publikationer

Klicka på din högskolas logo för att öppna länken!

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande