Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

I vilka databaser hittar jag h-index?

Klicka på din högskolas logo för att öppna länken!

Utvärderingsmetoder

Verktyg för utvärdering på universitetsnivå

Publikationsforum, utvärdering av forskning (RAE), olika internationella rankningslistor (t.ex. Shanghais lista) 

Verktyg för utvärdering av forskare och forskargrupper

Publiceringsaktivitet, citeringar, nätverk, publiceringskanalernas kvalitet
Indikatorer: h-index, g-index

H-index

H-index eller Hirsch-index utvecklades av professor Jorge E. Hirsch år 2005. Indexet mäter en forskares publiceringseffektivitet och publikationernas betydelse. Ju större h-indexet är, desto fler citerade publikationer har en forskare publicerat.

H-index är ett positivt heltal som räknas ut så här: 

En forskares h-index är h, om antal av forskarens publikationer (Np) har fått minst h citeringar och resten av publikationerna (Np-h) har fått färre än h citeringar

 

Att beakta när det gäller h-index:

  • H-indexet är stabilt, därför att enstaka publikationer som har citerats mycket inte påverkar indexvärdet nämnvärt. Publikationer som har citerats lite eller inte alls påverkar inte indexvärdet överhuvudtaget
  • H-indexvärdena varierar mellan olika vetenskapsområden. Därför lönar det sig inte att jämföra h-index för forskare från olika vetenskapsområden
  • En forskare som har en lång karriär bakom sig har oftast ett högre h-index än en ung forskare i början av sin karriär
  • H-index kan även användas för att utvärdera tidskrifter

Läs mer om h-index i Uleåborgs universitets guide (på finska)

Viktig information om organisationstillhörighet och hur man rättar till felaktiga uppgifter

I internationella citeringsdatabaser kan det finnas olika versioner av en högskolas namn, vilket kan leda till att en del av högskolans publikationer förblir obemärkta eller tolkas som en annan högskolas publikationer. Därför är det viktigt att du alltid skriver ut din högskolas officiella namn när du publicerar din artikel! Det räcker inte med att skriva namnet på forskningscentret, forskningsprogrammet eller liknande för att påvisa att det är frågan om just din högskola.

Om du märker att det finns felaktigheter eller brister i informationen om dina publikationer i en citeringsdatabas, som t.ex. Scopus, lönar det sig alltid att få det korrigerat. Både i Web och Science och i Scopus kan man meddela om korrigeringar och liknande på en särskild blankett: 

Fallgropar vid sökning i databaserna

När du söker på en upphovsmans eller en organisations namn och begränsar resultaten i en databas bör du vara uppmärksam så att du hittar alla relevanta artiklar. Se upp med följande saker:

Web of Science

Publish or Perish

Förnamnets första bokstav

Vagt definierade vetenskapsområden

Information om organisationstillhörighet

 

Eventuellt felaktigt ihopkopplad information om författare

 

Förnamnet eller förnamnets första bokstav?

För många resultat

Mycket manuellt arbete

Felaktigheter i publikations- och författarinformationen

 

Fler problem kan orsakas av:

  • Asiatiska namn, namn som innehåller bokstäverna å, ä, ö, namn bestående av många delar
  • Forskare som har bytt efternamn
  • Specialtecken i namnen (diakritiska tecken, apostrofer)

Altmetri, vad är det?

En ny inriktning inom bibliometri där man mäter enskilda artiklars synlighet i sociala medier: på Twitter, Facebook, i bloggar, i forskarnätverk.

En artikels synlighet kan undersökas bl.a. med hjälp av dessa tjänster:

I vissa databaser, t.ex. Scopus, kan man undersöka enskilda artiklars synlighet med hjälp av altmetri. I informationen om artikeln finns då ett altmetri-ID och altmetriska indikatorer, som t.ex. omnämnanden i sociala medier eller läsare i Mendeley.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande