Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Forskarprofiler

I forskarprofilerna kan forskare skapa sig personliga forskar-ID. Ett forskar-ID hjälper till att särskilja forskare från varandra och förhindrar oklarheter om flera personer har samma namn.

Forskarnätverk

Nätverka, dela dina publikationer, följ med den nyaste forskningen inom din bransch, upprätthåll din publikationsförteckning.

Sociala nätverk för forskare gör det möjligt att sprida och dela forskningsresultat och utbyta åsikter om forskningsrelaterade tankar med andra forskare.

Genom att dela din forskning görs den också mer synlig på altmetriska tjänster.

Öka din forsknings synlighet på nätet med dessa olika tjänster!

En man som är gömd bakom bokenPhoto: Andrés Þór 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande