Skip to main content
LibGuides

E-böcker: Allmänt om e-böcker

Om bibliotekets e-böcker


Photo: Johan Larsson 


Bibliotekets e-böcker

Biblioteket köper e-böcker både i form av stora databaspaket och som enskilda exemplar, beroende på hurdana alternativ som är tillgängliga. En del av böckerna kan läsas av många användare samtidigt, en del bara av en användare i taget. En e-bok som är utlånad kan reserveras, om man så vill.

Att läsa e-böcker

De e-böcker som biblioteket skaffat kan antingen läsas i datorns webbläsare eller laddas ner till den egna datorn eller mobila enheten.

Var hittar jag e-böckerna

De e-bokstjänster som biblioteket skaffat hittar du i Finna-söktjänst.

E-kursböcker

Biblioteket försöker alltid att skaffa elektroniska versioner av kursböckerna om sådana finns att tillgå. Tyvärr är det utbud på elektroniska kursböcker – speciellt på svenska – som erbjuds till organisationer mycket begränsat. Förlagen begränsar även tillgängligheten för den nyaste upplagan, ofta är enbart de äldre upplagorna av kursboken tillgängliga i elektronisk form. Dessutom fungerar tjänsterna för e-böcker olika och licenser som tillåter många användare samtidigt är dyra.

Nyttiga e-boksbegrepp

Offline-nedladdning
Bokens laddas ned till din enhet där du kan läsa den utan internetkontakt eller browser

Epub
Öppet filformat som används för att spara och distribuera e-böcker
 
DRM
”Digital Rights Management”, allmän beteckning för olika tekniker att skydda information i digitalt format

Adobe ID

Ett gratis användarnamn som behövs för att läsa DRM-skyddade böcker. Adobe ID aktiveras i den app som de skyddade böckerna ska läsas med.

Adobe Digital Editions
Adobes läsprogram för e-böcker som behövs om man vill ladda ned en DRM-skyddad e-bok till sin dator.

Nyheter om e-resurser

© Tritonia

Creative Commons License CC BY
Denna guide är publicerad under licensen Creative Commons Erkänna 2. Sverige.