Skip to Main Content
LibGuides

E-böcker

Om bibliotekets e-böcker

Photo of an iPad and an e-book in a book shelf
Photo: Johan Larsson 

Bibliotekets e-böcker

Biblioteket köper e-böcker både i form av stora databaspaket och som enskilda exemplar, beroende på hurdana alternativ som är tillgängliga. En del av böckerna kan läsas av många användare samtidigt, en del bara av en användare i taget. En e-bok som är utlånad kan reserveras, om man så vill.

Att läsa e-böcker

De e-böcker som biblioteket skaffat kan antingen läsas i datorns webbläsare eller laddas ner till den egna datorn eller mobila enheten.

Var hittar jag e-böckerna

De e-bokstjänster som biblioteket skaffat hittar du i Finna-söktjänst.

E-kursböcker

Biblioteket försöker alltid att skaffa elektroniska versioner av kursböckerna om sådana finns att tillgå. Tyvärr är det utbud på elektroniska kursböcker – speciellt på svenska – som erbjuds till organisationer mycket begränsat. Förlagen begränsar även tillgängligheten för den nyaste upplagan, ofta är enbart de äldre upplagorna av kursboken tillgängliga i elektronisk form. Dessutom fungerar tjänsterna för e-böcker olika och licenser som tillåter många användare samtidigt är dyra.

Nyttiga e-boksbegrepp

Info icon Offline-nedladdning
Bokens laddas ned till din enhet där du kan läsa den utan internetkontakt eller browser

Info icon Epub
Öppet filformat som används för att spara och distribuera e-böcker
 
Info icon DRM
”Digital Rights Management”, allmän beteckning för olika tekniker att skydda information i digitalt format

Info icon Adobe ID
Ett gratis användarnamn som behövs för att läsa DRM-skyddade böcker. Adobe ID aktiveras i den app som de skyddade böckerna ska läsas med.

Info icon Adobe Digital Editions
Adobes läsprogram för e-böcker som behövs om man vill ladda ned en DRM-skyddad e-bok till sin dator.

Nyheter om e-resurser

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande