Skip to Main Content
LibGuides

E-böcker

Öppna lärresurser

Det finns många öppna lärresurser och öppna publikationer som kan användas.

Öppna lärresurser (open educational resources OER) är digitala resurser i olika format och andra material avsedda för undervisning, fostran och lärande, vilka licenserats med en öppen licens som ger andra rätt att obegränsat eller med obetydliga begränsningar avgiftsfritt komma åt, använda, redigera och dela materialen vidare.

Open Access böcker

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande