Skip to Main Content
LibGuides

E-böcker

Vanliga frågor

Innan du för första gången laddar ner bibliotekets e-böcker till din mobila enhet

  1. Ladda först ner en app som stöder Adobe DRM (t.ex. Adobe Digital Editions) eller e-boktjänstens egen app från appbutiken. Kontrollera alternativen på sidan Hitta och läs.
  2. Om du behöver ett Adobe-ID för att aktivera appen, skapa ett sådant
  3. Aktivera ditt ID i läsprogrammet/appen för e-böcker 

Nu kan du ladda ner boken från din valda e-boktjänst!

Notera: Om du vill ladda ner en bok från Ebook Central eller EBSCO eBook behöver du ett personligt användarnamn för tjänsten i fråga.

Om boken du söker inte finns i din egen högskolas Finnavy och du behöver tillgång till den i digitalt format kan du komma med inköpsförslag. Vi undersöker om boken är möjlig att skaffa som e-bok för biblioteksanvändning.

Boken kan även finnas i tryckt format på Tritonia eller regionens bibliotek. Via Tritonias fjärrlåneservice kan du beställa tryckta böcker från andra bibliotek i Finland eller utomlands. E-böcker kan inte fjärrlånas.

De e-böcker som biblioteket har köpt blir synliga i den anskaffade högskolans Finnavy, där är de tillgängliga via haka-identifiering. Övriga användare kan använda e-böcker via Ellibs och Biblio. E-böcker i dessa e-bokstjänster används med Tritonias bibliotekskort och pinkod.

E-böcker är tillgängliga via olika tjänster och några allmäna riktlinjer finns tyvärr inte. Om en specifik e-bok inte öppnas, kontakta infoservice(a)uwasa.fi så utreder vi saken från fall till fall.

Även om e-boken finns tillgänglig för inköp för individuellt bruk i bokhandeln innebär detta inte att boken kan köpas till biblioteket som e-bok. Om du har en specifik bok du önskar som e-bok, kontakta infoservice@uwasa.fi.

Nästan alla e-böcker, e-tidskrifter och databaser är tillgängliga på distans för högskolans studerande och personal. Logga in till den egna högskolans Finnavy med högskolans användarnamn. Undantaget är e-boktjänsterna Ellibs och Biblio, de används med bibliotekskort och pinkod.

Mera information för distansstuderande: Tritonia - Information för distansstuderande

Vilken sorts användarlicens som finns tillgänglig för e-böcker varierar mellan förlag och e-bokstjänst. Till exempel när det gäller kursböcker kan antalet studerande påverka licensens storlek. Biblioteket köper s.k. unlimited access, dvs. obegränsad åtkomstlicens om det är möjligt och motiverat.

Vi strävar efter att behandla inköpsönskemål inom 1-3 vardagar. E-böcker, som är tillgängliga för biblioteksanvändning, fås snabbare än tryckta böcker. Vanligen syns en e-bok i Finna inom två vardagar från att den aktiverats i systemet.

OBS! Ibland kräver anskaffning av e-böcker utredning och det kan påverka hur snabbt e-boken kan fås i användning.

Utomstående kan använda e-böcker från Ellibs och Biblio. Till dessa behövs Tritonias bibliotekskort och pinkod.

E-böcker är huvudsakligen tillgängliga i den egna högskolans Finnavy. Undantaget är e-böcker från Ellibs och Biblio, till vilka Tritonias bibliotekskort och pinkod behövs.

Adobe ID godkänns inte

Det kan finnas många orsaker. Försök att logga in på ditt Adobe-konto via en webbläsare, det kan även löna sig att testa byta lösenord. Anmärkning: Adobe är noga med att samma person bara har ett konto. Om du glömmer ditt användarnamn ska du därför inte skapa ett nytt användarnamn med samma personuppgifter. Kontot kan då låsas.

Adobe ID kan aktiveras till max sex olika appar/enheter. Om mängden fylls måste kontot avaktiveras från en app (app settings > deactivate).

Använd Safari på iPad för att ladda ner boken, andra webbläsare kan ha problem med att ladda ner bokfilen.

Vanliga frågor

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande