Skip to Main Content
LibGuides

E-böcker

Kurslitteratur

Biblioteket anskaffar kursböcker i elektronisk form om de finns tillgängliga med bibliotekslicens och till rimliga kostnader, antingen som paket eller som enskilda titlar.

Användarlicenserna för e-böcker varierar enligt databas och titel. E-böckerna kan vara tillgängliga för obegränsat antal användare, för visst antal samtidiga användare och skaffade för viss tidsperiod eller tillsvidare.

När det gäller finländsk litteratur via Ellibs är licenserna vanligen tidsbestämda och varierar enligt titel. 

OBS! Kurslitteratur på svenska är huvudsakligen tillgänglig som tryckta böcker. Tyvärr erbjuder förlagen för närvarande inga bibliotekslicenser och de e-böcker som hittas på marknaden är för individuellt bruk.

Varifrån skaffar biblioteket e-böcker?

Biblioteket köper enskilda e-böcker via ett flertal olika plattformar beroende på hurdana licenser respektive högskola har. Tjänster som används är bl.a.:
Ellibs logoEbook central logoEbsco ebooks logo

Ge förslag!

Man kan föreslå e-böcker för inköp på samma sätt som tryckta böcker. Bibliotekspersonalen kontrollerar om boken är tillgänglig i elektronisk form.

Observera att en e-bok inte alltid är tillgänglig för organisationer i elektroniskt format, fastän den kan köpas av privatpersoner.

E-böckernas användarrättigheter

Biblioteket skaffar e-resurser både via FinELib och direkt från distributörer. Tillgången till material fastställs i licensavtal. Användning är tillåten för undervisning, studier och forskning men inte för kommersiella ändamål. När det gäller e-böcker begränsar användningsvillkoren ofta bl.a. utskrift, kopiering, lagring och delning. Kontrollera villkoren från detaljerad information om materialet i Finna, i Libguides eller kontakta biblioteket!

Användarvillkor för e-resurser via Finelib (på finska och engelska)

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande