Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Informationssökning: Avgränsning eller utvidgning av sökningen

Informationssökningsprocessen: Att avgränsa och utvidga sökningen

Att avgränsa och utvidga sökningen

Om du får för få sökträffar eller inga träffar alls:

 • Finns det skrivfel i dina sökord?
 • Kolla de sökord du använt: är de för många eller alltför precisa? Fundera ut fler synonymer och bredare termer, om du vill utvidga sökningen.
 • Skriver du sökorden på samma språk som databasen? I de internationella databaserna är en stor del av materialet på engelska, så det lönar sig att skriva också sökorden på engelska.
 • Kolla tekniken: har du kombinerat sökorden för snävt med operatorerna AND, NOT? Skulle det löna sig att trunkera sökorden?
 • Är den informationskälla du använder den rätta för din sökning? Försök utvidga sökningen till andra informationskällor.
   

Om du får för många sökträffar:

 • Använd de möjligheter att avgränsa som databasen erbjuder: språk, land, tidpunkt m.fl. I de internationella artikeldatabaserna har du speciellt stor nytta av att kunna avgränsa till full text (söker endast artiklar som är tillgängliga i fulltext) och peer reviewed/scholarly journals (avgränsar till vetenskapliga tidskrifter som genomgått refereegranskning)
 • Använd sökfälten, med hjälp av dem kan du precisera sökningen vad gäller t.ex. rubriker, sammandrag, ämnesord
 • Kolla dina sökord: är de för omfattande och allmänna? Formulera snävare och mer exakta termer för att precisera sökningen.
 • Kolla tekniken: har du använt rätt operatorer för att kombinera sökorden? AND begränsar sökningen mera än OR. Har du trunkerat sökorden på rätt ställen?
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande