Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Att avgränsa och utvidga sökningen

Om du får för få sökträffar eller inga träffar alls:

 • Finns det skrivfel i dina sökord?
 • Kolla de sökord du använt: är de för många eller alltför precisa? Fundera ut fler synonymer och bredare termer, om du vill utvidga sökningen.
 • Skriver du sökorden på samma språk som databasen? I de internationella databaserna är en stor del av materialet på engelska, så det lönar sig att skriva också sökorden på engelska.
 • Kolla tekniken: har du kombinerat sökorden för snävt med operatorerna AND, NOT? Skulle det löna sig att trunkera sökorden?
 • Är den informationskälla du använder den rätta för din sökning? Försök utvidga sökningen till andra informationskällor.
   

Om du får för många sökträffar:

 • Använd de möjligheter att avgränsa som databasen erbjuder: språk, land, tidpunkt m.fl. I de internationella artikeldatabaserna har du speciellt stor nytta av att kunna avgränsa till full text (söker endast artiklar som är tillgängliga i fulltext) och peer reviewed/scholarly journals (avgränsar till vetenskapliga tidskrifter som genomgått refereegranskning)
 • Använd sökfälten, med hjälp av dem kan du precisera sökningen vad gäller t.ex. rubriker, sammandrag, ämnesord
 • Kolla dina sökord: är de för omfattande och allmänna? Formulera snävare och mer exakta termer för att precisera sökningen.
 • Kolla tekniken: har du använt rätt operatorer för att kombinera sökorden? AND begränsar sökningen mera än OR. Har du trunkerat sökorden på rätt ställen?

Informationssökningsprocessen

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande