Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Att definiera sökämne och sökbehov

Det svåraste med informationssökning är att komma igång. Processen känns diffus och du har kanske inte forskningsämnet helt klart för dig. Ingen panik, vartefter processen fortgår klarnar det och ett projekt som känns övermäktigt blir hanterbart om du delar upp det i mindre delar.

Du sparar tid och får bästa möjliga slutresultat om du planerar informationssökningens skeden på förhand. Ett beprövat sätt att komma igång är att ta en penna och skissera upp ämnet på papper först. Åtminstone följande frågor brukar komma emot:

Vilket är mitt ämne och vad hör det ihop med? Hur pass omfattande information behöver jag, enskilda fakta eller en bred överblick över forskningen i ämnet? Vad vet jag från tidigare? Vilken synvinkel utgår jag ifrån? Vilka är de centrala begreppen inom området? Hur nytt material behöver jag, på vilka språk?

Ämnet bestämmer valet av sökord och informationskällor.

Att komma på sökord

Ett av de viktigaste skedena i informationssökningen är att komma på sökord, eftersom de är avgörande för en lyckad sökning.

När du ska fastslå sökorden har du hjälp av din kunskap om vetenskapsområdet, uppslagsverk, teoretisk litteratur, specialordböcker och databasernas tesaurer, dvs, ämnesordlistor.

När du funderar på sökord lönar det sig att fästa speciell uppmärksamhet vid synonymer och vidare/snävare begrepp, ord och förkortningar. Testa t.ex. att göra en mind map där du skriver ner alla ord inom ämnet som du kommer på!

Genom att prova och kombinera olika sökord blir det lättare att utvidga eller avgränsa sökningen och på så sätt få en bild av vad som tidigare skrivits om forskningsämnet.

 

Informationssökningsprocessen

Hjälp med sökorden

Inhemska ämnesordlistor

Databasernas egna tesaurer (ämnesordlistor) innehåller många bra tips på goda söktermer!

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande