Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

FAIR periaatteiden (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) noudattaminen edistää datan avoimuutta. Jokaisen FAIR-periaatteen alle on listattu useampia tarkempia kriteereitä, joiden avulla aineiston reiluutta voidaan edistää. Aineisto on sitä "reilumpaa", mitä useampi kriteereistä toteutuu. Kaikkia kriteereitä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista saavuttaa jokaiselle aineistolle, joten aineistonhallinansuunnittelussa on tärkeää arvioida, mikä "reiluuden taso" on omalle aineistolle soveltuvin.

Keinoja FAIR-periaatteiden noudattamiseen:

 • Tallenna aineisto avoimia ja pitkäaikaisia tiedostomuotoja suosien
 • Kuvaile aineistoa monipuolisesti kontrolloitua sanastoa käyttäen
 • Tallenna aineisto data-arkistoon, joka tarjoaa aineistolle pysyvän tunnisteen
 • Anna aineistolle lisenssi, joka kuvaa selkeästi jatkokäytön ehdot

F: Löydettävyys

Aineiston löydettävyyttä voidaan parantaa pysyvien tunnisteiden avulla sekä julkaisemalla (meta)data sille soveltuvassa data-arkistossa. FAIR-periaatteiden löydettävyyttä (Findable, F) kuvaavia kriteereitä on yhteensä neljä kappaletta:

 • F1. Aineistolle annetaan ainutkertainen ja ikuisesti pysyvä tunnus (persistent identifier, PID)
 • F2. Aineistolle annetaan kattavat metatiedot
 • F3. Aineisto kuvaillaan ja rekisteröidään hakupalveluun
 • F4. Pysyvä tunniste käy ilmi metatiedoista

A: Saatavuus

Aineiston saatavuutta voidaan parantaa käyttämällä avoimia tiedostomuotoja, pysyviä tunnisteita ja selkeitä lisenssejä, sekä suosimalla data-arkistoja, jotka tukevat koneluettavuutta ja tarvittaessa tunnistautumista käyttöluvan myöntämiseksi. Saatavuutta (Accessible, A) tukevia kriteereitä ovat:

 • A1. Aineisto tai sen metatiedot ovat noudettavissa tunnisteen avulla koneluettavassa muodossa
 • A1.1. Protokolla, jolla aineistoa voidaan hakea, on avoin, maksuton ja yleisesti käyttöönotettavissa
 • A1.2. Protokolla tukee tunnistautumista ja autentikointia, jos se on aineiston luonteen vuoksi tarpeen
 • A2. Metadata on saatavilla, vaikka itse aineisto ei olisikaan

I: Yhteentoimivuus

Aineiston yhteentoimivuutta voidaan edistää suosimalla avoimia ja koneluettavia sanastoja sekä käyttämällä tyypiteltyjä viittauksia muihin aineistoihin tai julkaisuihin. Tyypitelty tarkoittaa sitä, että viittauksen luonne on määritelty, esim. "aineisto A perustuu aineistoon B". Yhteentoimivuutta (Interoperability, I) edistäviä kriteereitä ovat:

 • I1. Aineiston ja sen metatiedon sisältö esitetään määrämuotoista, monikäyttöistä, saatavilla olevaa ja jaettua kieltä käyttäen
 • I2. Aineistossa ja sen metatiedoissa käytetään sanastoja, jotka noudattavat FAIR-periaatteita
 • I3. Aineistossa ja sen metatiedoissa on tyypiteltyjä viittauksia muihin aineistoihin

R: Uudelleenkäytettävyys

Aineiston uudelleenkäytettävyyttä voidaan edistää käyttämällä selkeitä lisenssejä ja kuvailemalla aineiston omistajuus, käyttökohteet ja hankintatavat selkeästi. Aineiston uudelleenkäyttöä edistää, jos tiedetään esimerkiksi, miten ja mihin tarkoitukseen aineisto on alunperin kerätty, ja millä ehdoin sitä voidaan jatkokäyttää. Uudelleenkäyttöä (Re-usability, R) kuvaavia kriteerejä ovat:

 • R1. Metatiedot kuvataan rikkaasti monilla tarkoilla ja hyödyllisillä määritteillä
 • R1.1. Aineisto ja sen metatiedot julkaistaan käyttäen selkeää käyttölisenssiä, jonka ehdot ovat saatavilla
 • R1.2. Aineisto on aina yhdistettävissä alkuperäänsä ja elinkaareensa
 • R1.3. Aineisto ja sen metatiedot noudattavat oman aihepiirinsä hyviä käytäntöjä ja ohjeistuksia

Oppaita ja koulutusta verkossa

Näistä linkeistä löydät lisätietoa FAIR periaatteista ja työkaluja FAIR-periaatteiden toteutumisen arviointiin.

Avoindata.fi: FAIR-periaatteet - Tietoa FAIR-periaatteista
AVOTT-koordinaatio: Improve the quality and impact of your research through data management - Käytännön opas FAIR-periaatteiden soveltamiseen
CESSDA Training: FAIR data - Käytännön opas FAIR-periaatteisiin
FAIR-Aware - Työkalu aineiston FAIR-tason määrittämiseen
Fairdata.fi: FAIR-periaatteet - Tietoa FAIR-periaatteista
GOFAIR – Käytännön opas FAIR-periaatteisiin
F-UJI - Työkalu aineiston FAIR-tason määrittämiseen
OpenAIRE: How to make your data FAIR – Käytännön opas FAIR-periaatteisiin

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande