Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Käyttöoikeuksien jakaminen

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöluvan antamista.

  • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
  • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. 
  • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC0 -lisenssiä.
  • Tietosuojasta on huolehdittava, jos data sisältää henkilötietoja. Vain anonymisoitua dataa voi jakaa.
  • Jos käytetään kolmannen osapuolen dataa, tulee varmistua siitä, että datalla on sellaiset luvat ja lisenssit, jotka mahdollistavat datan jakamisen.
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeissa suositellaan tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) -lisenssiä.
  • Metadatan julkaisemisessa tulee käyttää CC0 -lisenssiä.
  • Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä edellyttää, että julkisesti rahoitettujen ja jaettujen tutkimusaineistojen kaupallinen käyttö on sallittava, joten kaupallisen käytön kieltävät CC-BY-NC-lisenssit eivät ole soveltuvia.

Lähteitä

OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen suositukset:

Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä (713/2021)

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande