Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineistonhallinnan eettiset ja juridiset kysymykset

Kaikkeen tutkimusaineistoon liittyy oikeuksia, lainsäädäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevia kysymyksiä. Aineistonhallintasuunnitelmassa tulee kuvailla, miten aineiston säilytykseen liittyvät mahdolliset eettiset ja juridiset kysymykset (esimerkiksi omistajuus, tekijänoikeudet, arkaluontoiset henkilöihin liitetyt tiedot tai muiden pääsy aineistoihin) otetaan huomioon. Huomaa kuitenkin, että eettiset näkökulmat, jotka liittyvät aineiston keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen, kuvataan tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

  • Osoita, että tunnet aineistoon liittyvät eettiset kysymykset ja lainsäädännön kuvaamalla tärkeimmät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi
  • Perustele, että sinulla on oikeus kerätä, käsitellä ja säilyttää aineistoa (esimerkiksi: "eettinen ennakkoarviointi on tehty")
  • Jos eettinen toimikunta antaa lausunnon tutkimuksestasi, kerro, miten noudatat toimintaohjeita (ts. miten aineisto anonymisoidaan ennen sen julkaisemista)
  • Tutustu oman korkeakoulusi eettisiin ohjeisiin, yksityisyyttä koskeviin ohjeisiin ja tietoturvaperiaatteisiin ja noudata niiden ohjeita

Lisätietoa:

Omistajuus ja käyttöoikeudet

Tutkimusaineistoihin voi sisältyä sekä tekijänoikeudellisesti suojattuja että suojaamattomia osia. Aineistojen käytöstä ja säilytyksestä on sovittava tutkijoiden kesken varhaisessa vaiheessa riippumatta siitä, onko aineisto tekijänoikeudella suojattua vai ei. Myös kolmansien osapuolten aineistojen käytöstä tulee sopia.

  • Kuvaa, mitä aineiston käytöstä on sovittu ja kohdistuuko aineistoon kolmansien osapuolten oikeuksia
  • Kuvaa, miten aineiston omistus- ja käyttöoikeuden hallinnoidaan
  • Muista, että useat rahoittajat (Suomen Akatemia, EU) edellyttävät aineiston oikeuksien siirtämistä yliopistolle
  • Tarkista, että sinulla on luvat aineiston säilyttämiseen ja jakamiseen
  • Arvioi, millä lisenssillä aineistoa julkaistaan

Lisätietoa:

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande