Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineistonhallinta

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan aineistojen suunnitelmallista keräämistä, käsittelyä, tallentamista ja kuvailua siten, että aineistot säilyvät käyttökelpoisina ja luotettavina koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Hyvällä aineistonhallinnalla mahdollistetaan aineistojen avaaminen jatkokäyttöä varten. Tutkimusaineistojen hallinnassa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, ja aineistonkäsittely on suunniteltava sopimuksia ja lainsäädäntöä kunnioittaen sekä tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtien.

FAIR-periaatteet

Aineistonhallintakäytännöissä tulee pyrkiä FAIR-periaatteiden soveltamiseen, jolloin varmistetaan, että aineisto on

  • Löydettävää (Findable),
  • Saavutettavaa (Accessible),
  • Yhteentoimivaa (Interoperable) ja
  • Uudelleenkäytettävää (Re-usable).

Tämä varmistetaan mm. pysyvien tunnisteiden (esim. DOI, URN, ORCID) ja avointen tiedostomuotojen suosimisella, selkeällä omistajuuden, käyttöehtojen ja lisenssien määrittelyllä ja monipuolisella aineiston sisällön, rakenteen ja käyttöoikeuksien kuvailulla (kattava metadata). Tutustu tarkemmin FAIR-periaatteisiin ja tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseen.

FAIR periaatteet; Find, Access, Interoperate, Reuse

Lähde: SangyaPundir, Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0.

Tutkimusaineiston elinkaari

Tämä opas tarjoaa ohjeita aineistonhallinnan suunnitteluun sisältäen tietoa mm. tutkimusaineistojen tallentamisesta, kuvailusta ja avaamisesta. Oppaassa tarkastellaan myös aineistojen eettisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä sekä kootaan tietoa aineistonhallinnan oppaista ja tukipalveluista meillä ja muualla. Aineistonhallinnan osa-alueet on jaoteltu kolmeen vaiheeseen (tutkimuksen alkaessa, aikana ja loppuessa) aineiston elinkaarimalliin perustuen. Jokaiseen vaiheeseen on hyvä tutustua jo tutkimuksen alkaessa, kun valmistellaan tutkimuksen aineistonhallintasuunnitelmaa. Näin varmistetaan, että pelisäännöt ovat selvillä ja helpotetaan aineistonhallinnan toteuttamista tutkimuksen edetessä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

 

Lähde: Tietoarkisto. Aineistonhallinnan käsikirja.

 

Ota yhteyttä

   Tietoasiantuntija: Katja Laine, tritoniaresearch(a)uwasa.fi

Tritonia Vaasa

Koulutuksen ja tutkimuksen tuen palvelut

Wolffintie 34 (PL 331)
65200 Vaasa (65101 Vaasa)
tritoniaresearch(a)uwasa.fi

Avoin Tiede uutiset

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande