Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineistonkeruu

Tutkimusaineisto voidaan määritellä tutkimuksessa / TKI-hankkeessa tuotettavaksi ja/tai käytettäväksi materiaaliksi, jota analysoimalla pyritään tutkimuksen tavoitteeseen tai vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimuksen läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat. Aineistot voivat olla esimerkiksi:

  • kysely- ja haastatteluaineistoja
  • tekstiaineistoja
  • mittaus-, testi- ja mallinnusaineistoja
  • kuva- ja äänitallenteita (demot, videot, animaatiot)
  • fyysisiä näytteitä

Aineistojen keruutapoja

Tutkija tai projekti voi kerätä ja tallentaa aineiston itse tai aineisto voidaan tilata joltain tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiolta. Jos hankkeessa päätetään ostaa tiedonkeruu, tarjouspyyntö kannattaa lähettää usealle tiedonkeruuorganisaatiolle. Tarjouspyynnön laatimisessa voi ja kannattaa käyttää apuna tutkimusaineiston aineistonhallintasuunnitelmaa.

  • Kvantitatiivisia aineistoja voidaan kerätä esim. haastattelemalla, postikyselyinä, verkkokyselyinä, poimimalla tiedot erilaisista lähdedokumenteista tai mittaamalla.
  • Kvalitatiivinen aineisto kuten haastattelut, ryhmähaastattelut ja asiakas- ja asiointitilanteet kerätään yleensä tallentaen ne ääni- tai äänikuvatiedostoiksi.
  • Kirjoitukset kerätään tavallisesti kirjoituspyyntöjen tai -kutsujen avulla sähköpostitse, postitse tai tarkoitusta varten luodun verkkosivuston kautta.
  • Virallisista dokumenteista saa nykyisin suuren osan suoraan verkosta, mutta osan dokumenteista saa vain erikseen pyytämällä tai anomalla lupaa niiden tutkimuskäyttöön.
  • Rekisteriaineistojen saaminen edellyttää lupamenettelyä. Ohjeita lupien hakemiseen saa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta.

Lähde ja lisätietoja: Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja: Aineistonhallinnan suunnittelu: Aineisto

Hyödynnä valmiita aineistoja

Aineistonhallinnan ja avoimen tieteen yhtenä tärkeänä tavoitteena on edistää aineistojen jatkokäyttöä. Aikaisemmissa tutkimuksissa kerättyjä sekä esimerkiksi viranomaisten tai yritysten julkaisemia aineistoja löytyy erilaisista data-arkistoista ja rekistereistä. Tutkimusaineistoa ei siis aina tarvitse kerätä itse, vaan sopivaa aineistoa voi olla valmiiksi avoimesti saatavilla.

Valmiita aineistoja

Etsin on palvelu, jolla voi sekä kuvailla tutkimusaineistoja että etsiä niitä. Palveluun kirjaudutaan Haka-tunnuksella.

Avaa on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta. Se tarjoaa pääsyn aineistoihin ja työkaluihin, joilla aineistoja voidaan hakea, ladata, hyödyntää ja yhdistellä.

Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa.

re3data.org - Registry of Research Data Depositories
- data-arkistojen hakupalvelu
- haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

Avoindata.fi-palvelu muodostaa Suomessa saatavilla olevan, ensisijaisesti julkisen hallinnon avoimen datan hakemiston.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande