Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineistonhallintasuunnitelma

Mitä aineistonhallintasuunnitelma koskee?

 • Aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimus- tai TKI-hankkeen aikana tuotetuille tai hyödynnetyille tutkimusaineistoille, joihin tutkimuksen tulokset perustuvat
 • Tutkimusaineisto voi sisältää esimerkiksi tekstiä, numerotietoa, kuvia, videoita, koodia, ohjelmistoja, mittaustuloksia, haastatteluja tai kyselyitä
 • Päällekkäisyyttä tutkimus- ja aineistonhallintasuunnitelmien välillä tulee välttää, joten aineiston analysointiin ja tutkimusmenetelmiin liittyviä yksityiskohtia ja prosesseja ei toisteta aineistonhallintasuunnitelmassa

Milloin aineistonhallintasuunnitelma tehdään?

 • Seuraa ensisijaisesti rahoittajan vaatimuksia ja niiden puuttuessa oman korkeakoulusi ohjeita
 • Rahoittajien vaatimukset suunnitelman laatimisajankohdalle vaihtelevat (esimerkiksi hakuvaiheessa, rahoituspäätöksen jälkeen tai tietyn ajan sisällä tutkimuksen alkamisen jälkeen)
 • Mikäli tarkempia vaatimuksia ei ole, aineistonhallintasuunnitelma on laadittava ennen tutkimuksen alkua ja aineistonkeruuta

Miten aineistonhallintasuunnitelman tehdään?

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla
 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tallennettavaksi myös hankkeen kansioon osallistujien saataville
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan tarvittaessa hankkeen aikana

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

Tutkimusaineistonhallinnan suunnittelun työkalu DMPTuuli on tutkijoille kehitetty palvelu, joka helpottaa aineistojen hallintaa ja avaamista sekä vastaamista tutkimusrahoittajien vaatimuksiin tukemalla aineistohallintasuunnitelman kirjoittamisessa. DMPTuulissa esitetään kysymyksiä ja annetaan vastausohjeita aineistonhallintasuunnitelman laatimisen tueksi.

DMPTuuli-työkalu sisältää:

 • yleisen suunnitelmapohjan ohjeineen
 • eri rahoittajien omia suunnitelmapohjia ohjeineen (muun muassa Business Finland, Horizon 2020, Suomen Akatemia, Suomen kulttuurirahasto, THL ja Valtioneuvosto)
 • aineistonhallintasuunnitelmien malleja
 • ohjeita ja vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä
 • mahdollisuuden jakaa suunnitelman muokkausoikeudet hankkeen osapuolten kesken
 • mahdollisuuden jakaa kommentointioikeudet aineistonhallintasuunnitelman tarkastajille

Yleisen aineistonhallintasuunnitelmapohjan osa-alueet:

 1. Aineiston yleiskuvaus
 2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen
 3. Dokumentointi ja metatiedot
 4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 6. Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit

Lisätietoa ja ohjeita kansallisessa datanhallinnan ohjeessa

Suunnitelman tekeminen

Näin teet aineistonhallintasuunnitelman DMPTuulissa:

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (Edit profile).
 • Valitse sivun ylävalikosta "Create a new plan". Kirjoita projektin nimi, valitse organisaatioksi oma korkeakoulusi (Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu tai yrkeshögskolan Novia) ja anna rahoittajatiedot saadaksesi rahoittajan pohjan ohjeineen täytettäväksi.
 • DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, mutta kysymykset ja ohjeet ovat vain englanniksi.
 • Suomenkieliset kysymykset ja ohjeet ovat saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).
 • Katso myös tarvittaessa lisäohjeita: Kansalliset datanhallinnan ohjeet tai Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
 • Voit antaa muille tukimukseen osallistuville suunnitelman yhteisomistaja-, muokkaus- tai lukuoikeuksia.
 • Kirjoita suunnitelma ja tutustu tarvittaessa myös oman korkeakoulusi tajoamiin ohjeisiin.
 • Jaa kommentointioikeudet aineistonhallintasuunnitelman neuvontaa ja tarkistamista varten kirjaston data managerille ja tarvittaessa oman korkeakoulusi Tutkimus-/TKI-palveluiden henkilöstölle sekä tietosuojavastaavalle.
 • Suunnitelman voi ladata useaan eri tiedostomuotoon esimerkiksi tutkimushankkeen kansioon tallennettavaksi.

Lisätietoa: DMPTuulin käyttöohjeet

Lisätietoa

DMPTuuli

DMPTuuli on tutkijoille suunnattu kaikille avoin aineistonhallinta​suunnitelmatyökalu

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande