Skip to Main Content
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineistonhallintasuunnitelma

Suomen Akatemian ja useimpien muiden tutkimusrahoittajien hakemukseen on liitettävä erillisenä pakollisena liitteenä aineistonhallintasuunnitelma, jossa kuvataan tutkimusaineiston hallinta ja sen avaaminen, kun hanke on päättynyt. Suunnitelman pituus voi olla 1–3 sivua.

Jos tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa, kuvaa tilanne liitteellä lyhyesti. Jätä liite myös silloin. Muutenkin kysymyksiin vastataan soveltuvin osin.

Mainitse aineistonhallintasuunnitelman ensimmäisellä sivulla hakijan (hankkeen vastuullisen johtajan) nimi, tutkimusaihe, hakemusnumero ja aineistonhallintasuunnitelman päiväys.

Aineistonhallintasuunnitelman tulee kattaa seuraavat kohdat:
 

1.        Yhteistyötahot (tietoarkisto, tallennuspalvelu tai vastaava)

Minkä yhteistyötahon kanssa aineistojen hallinta ja avaaminen toteutetaan?


2.        Tutkimusaineistojen tyyppi

Minkä tyyppisiä tutkimusaineistoja (esimerkiksi kvalitatiivinen, kvantitatiivinen, mittausaineisto) hankkeessa kootaan tai käytetään? Aineistojen sisältö esitellään tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.


3.        Aineiston tekninen dokumentaatio

Miten tutkimusaineisto dokumentoidaan, esimerkiksi mikä on tiedostomuoto ja käytetty metadatastandardi?


4.        Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset

Miten aineiston säilytykseen liittyvät mahdolliset eettiset kysymykset (esimerkiksi arkaluontoiset henkilöihin liitetyt tiedot, muiden pääsy aineistoihin) otetaan huomioon? Miten aineiston omistus- ja käyttöoikeuden hallinnoidaan? Huomaa että eettiset näkökulmat, jotka liittyvät aineiston keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen, kuvataan tutkimussuunnitelmassa.


5.        Tutkimusaineistojen avaaminen ja pitkäaikaissäilytys

Miten aineiston jatkokäyttö tehdään mahdolliseksi ja miten aineisto avataan muiden käyttöön?

Korkeakoulujen tutkimuksen tuen palvelut

Aineistonhallinnan ja muissa hankehakuasioissa ota yhteyttä oman korkeakoulusi tutkimuksen tuen palveluihin:

Taululle kirjoittava nainen

Original photo: Sebastiaan ter Burg (CC BY-SA 2.0)

© Tritonia

CC-lisenssi logo: CC BY 4.0
Tämä opas on julkaistu lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Ota yhteyttä

Koulutuksen ja tutkimuksen tuen palvelut

Yliopistonranta 7 (PL 331)
65200 Vaasa (65101 Vaasa)

Lisätietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande