Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Suunnittele

Suunnittelu on avainasemassa aineistonhallinnan onnistumisessa ja aineiston avaamisen mahdollistamisessa. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voidaan varmistaa, että aineistoon liittyvät velvoitteet ja rajoitteet (sopimukset, lait, tutkimusetiikka, tietosuoja jne.) tunnistetaan ja huomioidaan aineiston elinkaaren kaikissa vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, mutta viimeistään positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen. Aineistonhallintasuunnitelma laaditaan rahoittajien ohjeiden mukaisesti, mutta ennen kaikkea tutkimushanketta ja tutkijoita varten, ja sitä on päivitettävä tutkimuksen aikana suunnitelmien tarkentuessa.

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tutustua monipuolisesti aineistonhallinnan eri osa-alueisiin, FAIR-periaatteisiin, oman korkeakoulun ohjeisiin ja käytäntöihin sekä rahoittajan vaatimuksiin. Tämän oppaan viimeiselle sivulle on koottu sekä Tritonian ja korkeakoulujen (VY VAMK, Novia) että kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden aineistonhallintaa ja tutkimusta tukevia palveluita,

Aineistonhallinnan hyödyt

Hyvällä aineistonhallinnalla ja dokumentoinnilla varmistetaan, että aineisto säilyy käyttökelpoisena koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Tästä on hyötyä niin tutkijalle ja organisaatiolle kuin myös laajemmin yhteiskunnalle, tieteelle ja rahoittajille monin eri tavoin.

Hyvän aineistonhallinnan avulla mm.:

  • tutkimusryhmän sisäiset käyttöoikeudet tutkimusaineistoon selkeytyvät
  • aikaa ja vaivaa säästyy
  • riski aineiston katoamiselle tai tuhoutumiselle pienenee
  • aineiston avaaminen helpottuu
  • tutkija saa enemmän näkyvyyttä ja lisää viitauksia tutkimukselleen
  • tutkimuksen toistettavuus mahdollistuu
  • tieteen edistäminen helpottuu ja innovaatiot lisääntyvät
  • tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
  • rahoittajan mahdollisuudet seurata ja kohdentaa resurssien käyttöä helpottuvat

Lisätietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande