Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Hankkeen aineistojen avaaminen

Aineistojen avaaminen tarkoittaa, että tutkimusdata, -menetelmät ja julkaisut avataan vapaaseen käyttöön. Mikäli aineistoja ei voida avata, julkaistaan vain kuvailutiedot (eli metadata), joissa kuvataan myös rajatun pääsyn perusteet.

  • Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä tekijälleen.
  • Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville viimeistään tutkimuksen päätyttyä.
  • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille avoimesta täysin salaiseen.
  • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.

Aineistonhallintaa tukevat palvelut

Fairdata.fi on kansallinen palvelukokonaisuus aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen. Palvelun järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimittaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Fairdata kokonaisuus käsittää:

IDA - tutkimusdatan säilytyspalvelu
ETSIN - tutkimusaineistojen hakupalvelu
QVAIN – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
FAIRDATA-PAS - tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys

Open access

 

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande