Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille: PDF/A-tiedoston luonti

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

Osuvaan tallennettava PDF-tiedosto

PDF-tiedoston vaatimukset

PDF-tiedoston tulee olla pysyvästi säilytettävä, eli sen tulee olla PDF/A-muodossa (Arkistolaki, 1994).

PDF-tiedoston tulee olla saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2019; Saavutettavuusdirektiivi, 2016).

Arkistolaki. (23.9.1994/831). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a16.12.2016-1146

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. (15.3.2019/306). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306

Saavutettavuusdirektiivi. (2016). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. EUR-Lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

PDF-tiedoston nimi

Hyvä nimi tiedostolle on esimerkiksi UniVaasa_vuosi_Sukunimi_Etunimi.pdf

  • älä käytä pistettä muuhun kuin tiedostopäätteen erottamiseen

  • sallitut merkit ovat numerot, kirjaimet, - ja _

  • vältä ääkkösiä, erikoismerkkejä ja välilyöntejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Näin luot arkistokelpoisen PDF/A-tiedoston eri ohjelmilla

Word on käytössä tietokoneluokkien ja Tritonian koneilla.

Muitä työkaluja: verkkotyökalu konvertointiin ja LaTeX.

Saavutettava tiedosto

Saavutettava tiedosto on tiedosto, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. Jos olet käyttänyt työsi kirjoittamiseen Wordiä, LibreOfficea tai vastaavaa, sekä näissä ohjelmissa olevia otsikkotyylejä, taulukko- ja kuvatyökaluja, saat luotua saavutettavan pdf-tiedoston. Myös LaTeXilla voi tehdä tekstin ja taulukkojen osalta saavutettavan pdf-tiedoston, mutta kuvien alt-teksti on lisättävä erikseen jälkeenpäin.

Osuvaan tallennettavan tiedoston tulee olla saavutettava.

Kuvien vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti

Jos yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa, niin alt-teksti on tiivistelmä niistä tuhannesta sanasta. Vaihtoehtoinen teksti ei ole sama kuin kuvateksti.

Tiedostomuoto

Saavutettavan pdf-tiedoston tiedostomuoto on PDF/UA. Opinnäytteessä kuitenkin arkistoinnin luotettavuus on etusijalla, joten opinnäytettä luotaessa käytetään PDF/A-tiedostomuotoa.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande