Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

PDF-tiedoston vaatimukset

PDF-tiedoston tulee olla pysyvästi säilytettävä, eli sen tulee olla PDF/A-muodossa (Arkistolaki, 1994).

PDF-tiedoston tulee olla saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2019; Saavutettavuusdirektiivi, 2016).

Arkistolaki. (23.9.1994/831). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a16.12.2016-1146

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. (15.3.2019/306). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306

Saavutettavuusdirektiivi. (2016). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. EUR-Lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

Saavutettavuus

Tarkista ensin tekstinkäsittelyohjelmassa tiedoston saavutettavuus.

Word ja LibreOffice

 • Valitse Vie (Export)-toiminto.
 • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
 • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
 • Word: Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
 • Word: Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
 • LibreOffice: Vie kirjanmerkit.
 • Valitse PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Latex

PDF-tiedoston nimi

Hyvä nimi tiedostolle on esimerkiksi Uwasa_vuosi_Sukunimi_Etunimi.pdf

 • älä käytä pistettä muuhun kuin tiedostopäätteen erottamiseen

 • sallitut merkit ovat numerot, kirjaimet, - ja _

 • vältä ääkkösiä, erikoismerkkejä ja välilyöntejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Huomaathan ennen tallennusta

Että työsi on valmis ja

 • olet jättänyt työsi plagiaatintunnistukseen ohjaajan ohjeiden mukaisesti
 • olet saanut ohjaajaltasi luvan jättää työsi tarkistettavaksi.

että voit tallentaa opinnäytetyön vain kerran ja

 • väärän tiedoston tallentaminen aiheuttaa arviointiperiodin alkamisen alusta
 • et voi tallennuksen jälkeen enää muokata sitä
 • työsi näkyy Osuvassa vasta sitten, kun se on virallisesti hyväksytty

että työsi tiedot ovat löydettävissä verkosta esimerkiksi Google-haun avulla ja

 • vaikka työsi saatavuus olisi rajattu vain tiedekirjasto Tritonian verkkoon, sen tiivistelmä ja muut lomakkeelle täyttämäsi tiedot ovat vapaasti saatavilla
 • jos joku etsii hakukoneella nimeäsi, opinnäytteesi löytyy hakutuloksista.

Jos olet tehnyt opinnäytetyösi yritykselle, varmista, että toimeksiantaja on tietoinen opinnäytetyön julkisesta näkyvyydestä verkossa.

Opinnäytteen näkyvyys

 • Opinnäyte on aina julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.
 • Ainoastaan kandidaatintutkielmien näkyvyys on kokonaan piilotettu, edes tekijän nimeä ei ole verkosta löydettävissä.
 • Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt ovat pääsääntöisesti avoimesti saatavilla.
 • Poikkeustapauksissa ohjaajan luvalla voit palauttaa pro gradu -tutkielman tai diplomityön rajatulla saaavuudella, eli pdf-tiedosto on luettavissa ainoastaan tiedekirjasto Tritonian verkossa.
 • Lisensiaatintutkimus on aina avoimesti saatavilla.
 • Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opinnäytetyössä voi olla salainen liite. Lisätietoa Pro gradu -tutkielma ja diplomityö -sivulla.

Linkki Osuvan tallennussivulle

Käytä selaimena esimerkiksi Chromea tai Firefoxia, Internet Explorerilla tallennus ei välttämättä onnistu.

Haka-kirjautuminen Osuvaan ei toimi (Autentikointi ei onnistunut)

Jos Haka-kirjautuminen ei toimi millään selaimella ja kaikki muu toimii, niin kyseessä on useimmiten avoimen yliopiston tunnus ja siihen liitetty sähköpostiosoite. Ota yhteyttä it@uwasa.fi.

Kandidaatintutkielman tallennus

 1. Lue nämä ohjeet ja tallenna PDF-tiedosto valmiiksi oikeaan muotoon.
 2. Mene osoitteeseen https://osuva.uwasa.fi/submit ja kirjaudu sisään, valitse Haka-kirjautuminen, eli Shibboleth.
 3. Valitse kokoelma, johon haluat tallentaa työsi,
 • Kandidaatintutkielmat (sähköinen arkisto),
 1. Lue ja hyväksy sopimusehdot.
   
 2. Lataa PDF-tiedosto.
 3. Täytä tiedot lomakkeelle.
   
 4. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja korjaa tarvittaessa.
 5. Lähetä.
 6. Lähetä sähköpostitse ohjaajallesi/valvojallesi sama tiedosto, kuin Osuvaan tallentamasi ja arviointiperiodi alkaa.

Pro gradu -tutkielman, diplomityön ja lisensiaatintutkimuksen palautus

 1. Lue nämä ohjeet ja tallenna PDF-tiedosto valmiiksi oikeaan muotoon.
 2. Mene osoitteeseen https://osuva.uwasa.fi/submit ja kirjaudu sisään, valitse Haka-kirjautuminen, eli Shibboleth.
 3. Valitse kokoelma, johon haluat tallentaa työsi,
 • Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt
 • ohjaajan luvalla Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus) tai
 • Lisensiaatintutkimukset.
 1. Lue ja hyväksy sopimusehdot.
 2. Lataa PDF-tiedosto.
 3. Täytä tiedot lomakkeelle.
 4. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja korjaa tarvittaessa.
 5. Lähetä.
   
 6. Lähetä sähköpostitse sekä ohjaajallesi/valvojallesi että opintojen ja opetuksen lähipalvelun yhteyshenkilölle sama tiedosto, kuin Osuvaan tallentamasi ja arviointiperiodi alkaa.
 7. Työsi on näkyvillä Osuvassa dekaanin päätöksen jälkeen.

Creative Commons eli CC-lisenssi

Kun tallennat opinnäytteesi Osuvaan, joudut valitsemaan, millä oikeuksilla lukija saa sitä käyttää.

Jos olet itse käyttänyt työssäsi CC-lisenssin alla olevaa työtä, kuten tekstiä, kuvaa tai taulukkoa, se voi vaikuttaa siihen, miten voit jakaa omaa työtäsi (JaaSamoin)

CC BY 4.0 Nimeä
 • Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää opinnäytettäsi sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä.
 • Tämä valinta on mukana kaikissa alla mainituissa vaihtoehdoissa.

CC BY-NC 4.0 Nimeä-EiKaupallinen
 • Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää opinnäytettäsi sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita opinnäytteestäsi vain epäkaupallisessa käytössä.
 • Mikä on kaupallista ja mikä epäkaupallista on välillä epäselvää.
CC BY-ND 4.0 Nimeä-EiMuutoksia
 • Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää opinnäytettäsi, mutta et salli muokattujen versioiden tekemistä opinnäytteestäsi.
CC BY-SA 4.0 Nimeä-JaaSamoin
 • Annat muiden julkistaa opinnäytteestäsi muokattuja teoksia vain samalla lisenssillä, jolla oma opinnäytteesi on julkaistu.
CC BY-NC-ND 4.0 Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia
 • Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää opinnäytettäsi vain epäkaupallisessa käytössä.
CC BY-NC-SA 4.0 Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin
 • Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää opinnäytettäsivain epäkaupallisessa käytössä.
 • Annat muiden julkistaa opinnäytteestäsi muokattuja teoksia vain samalla lisenssillä, jolla oma opinnäytteesi on julkaistu.

Asiasanat

Asiasanan tarkoitus ei ole olla ainutkertainen, vaan auttaa lukijaa löytämään tietyn alan ja tiettyyn aiheeseen liittyvät työt.

Osuvassa on käytössä Annif, koneoppimiseen ja kieliteknologiaan perustuva automaattisen sisällönkuvailun ohjelmisto, joka tiedoston perusteella tekee asiasanaehdotuksia. Näiden lisäksi voit tallentaa myös muita YSO - Yleinen suomalainen ontologiasta löytyviä sanoja.

Tiivistelmä

Jos kopioit tiivistelmän tavuttavasta tekstinkäsittelyohjelmasta kuten Word, poista tavuviivat lomakkeessa.

Lisää kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi. Osuva näyttää tallennuksen esikatselussa tiivistelmän ilman kappaleiden väliä, vaikka lopullisessa tallennuksessa ne ovat mukana.

Jos tutkielma on laadittu englanniksi, tiivistelmä on laadittava suomeksi tai ruotsiksi. Jos tutkielman kirjoittajan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, voi tiivistelmän laatia englanniksi tai ohjaajan kanssa sovitulla kielellä. Jos haluat tallentaa tiivistelmän myös toisella kielellä, tee se käyttäen tätä samaa kenttää. Jos tiivistelmiä on useampi kuin yksi, lisää Osuvaan ensin se tiivistelmä, joka on samalla kielellä vaikka järjestys olisi eri itse työssä.

Arviointi

Tutkielman tallentamisen jälkeen työ arvioidaan. Työn tallentamisesta Osuvaan ja sähköpostin lähettämisestä ohjaajalle ja opiskelun ja opetuksen palveluihin alkaa 30 päivän arviointiperiodi, jonka kuluessa arviointi tehdään (Vaasan yliopiston tutkintosääntö, §16). Kandidaatintutkielman tarkastajana toimii kandidaatintutkielmasta vastaava opettaja. Pro gradu -tutkielmassa ja diplomityössä tarkastajat. Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5 (hylätty, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen) tai i, a, b, nons, c, m, exim ja l.

Epäselvissä tapauksissa Osuvaan tallennettua tiedostoa voidaan verrata esimerkiksi ohjaajalle palautettuun versioon.

Kun kandidaatintutkielman arviointi on valmis, arviointi kirjataan opiskelijatietojärjestelmään ja opiskelijalle toimitetaan kopio arvioinnista.

Kun pro gradu -tutkielman tai diplomityön arviointi on valmis, tarkastaja/tarkastajat toimittavat arvioinnin opiskelun ja opetuksen lähipalveluihin, joka ilmoittaa ehdotetun arvosanan opiskelijalle sähköpostitse ennen dekaanin hyväksyntää. Dekaani vahvistaa arvosanan verkkosivulla ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Opiskelun ja opetuksen palvelut toimittavat kopion arviointilomakkeesta opiskelijalle dekaanin päätöksen jälkeen.

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö näkyvät Osuvassa sen jälkeen, kun se on yksikössä hyväksytty (dekaanin päätös).

Huomasin virheen työssäni

Jos huomasit virheen työssäsi heti Osuvaan tallennettuasi, voit ottaa yhteyttä Opiskelun ja opetuksen palveluihin. Huomaa, että 30 päivän arviointiperiodi alkaa alusta, mikäli itse tiedosto vaihdetaan.

Jos huomasit virheen työssäsi sen jälkeen, kun se on jo hyväksytty ja julkaistu Osuvassa

 • jos virhe on täyttämissäsi lomaketiedoissa, ota yhteyttä Opiskelun ja opetuksen palveluihin
 • jos virhe on itse tiedostossa, tee errata-liite ja pyydä lisäämään se tiedoston lisäksi Osuvaan

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki
Esimerkillinen opinnäytetyö : myös alaotsikko.

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Lähetä errata-liite oman alasi yhteyshenkilölle.

Lisää tietoa

Lisätietoa tutkielmaprosessista saat ohjaajaltasi, alla olevista linkeistä ja opiskelun ja opetuksen palveluista.

Osuvaan liittyvissä teknisissä ongelmissa osuva@uwasa.fi ja kirjautumisongelmissa it@uwasa.fi.

Opiskelun ja opetuksen palvelut - yhteyshenkilöt

Kandidaatintutkielmat:
Kauppatieteet: Salla Järvisalo
Tekniikka, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, hallintotieteet: suoritukset@uwasa.fi
Viestintätieteet ja kielet: Salla Järvisalo

Pro gradu –tutkielmat ja diplomityöt:
Viestintätieteet ja Kielet: Hanna Korpela
Tietojärjestelmätiede: suoritukset@uwasa.fi
Tekniikka: suoritukset@uwasa.fi
Tuotantotalous, Industrial Management, Industrial Digitalisation, Industrial Systems Analytics, Smart Energy: suoritukset@uwasa.fi
Kauppatieteet: Leena Larimo
Hallintotieteet: Marja Vettenranta

Lisensiaatintutkimukset:
Tekniikka, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, hallintotieteet, viestintätieteet ja kielet, kauppatieteet: Juuli Honko

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande