Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Eettisyys ja vastuullisuus julkaisemisessa

Yleistä julkaisemisesta

Tekijöiden tulee varmistaa, että teos on alkuperäinen. Jos tekijät ovat käyttäneet muiden tekstejä tai muita teoksien osia, tähän on asianmukaisesti viitattava. Tämä koskee myös omien töidesi uudelleenkäyttöä. Erota selkeästi oma tekstisi muiden kirjoittajien teksteistä.

Tutustu kustantajan tai oppilaitoksen kirjoitus- ja viittausohjeisiin jo ennen kirjoittamisen aloittamista ja hyödynnä niitä koko kirjoitusprosessin ajan.

Rahoittajat ja kaupalliset ja poliittiset sidonnaisuudet ilmoitetaan tuloksia julkaistaessa.

Tekijänä olet vastuussa siitä, että sinulla on oikeus käyttää kolmannen osapuolen materiaalia kuten kuvia tai artikkeliväitöskirjan osana olevia artikkeleita. Viiveiden välttämiseksi lupien varmistaminen tulee tehdä ennen työn lähettämistä julkaisijalle. Toimita kirjallinen vahvistus tekijänoikeuksien haltijalta samalla kun lähetät käsikirjoituksen.

Opinnäytteet

Kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielmat, diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset

  • Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.
  • Opinnäyte on aina julkinen asiakirja. Tämä koskee myös piilotettuun kokoelmaan tallennettuja kandidaatintutkielmia ja rajatun pääsyn kokoelmaan tallennettuja pro gradu -tutkielmia ja diplomitöitä.

Väitöskirjat

  • Väitöskirjat julkaistaan yleensä yliopiston omassa sarjassa ja solmit julkaisusopimuksen yliopiston kanssa.
  • Lisää tietoa Messissä ja Julkaiseminen yliopiston sarjoissa -oppaassa.

Tekijänoikeuksista

Lisää tietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande