Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Pyydä tutkimuslupa kohteena olevalta organisaatiolta

Aiheesta ja tutkimuksen toteutuksesta riippuen opiskelijan on otettava selvää tutkimusluvasta ja tarvittaessa anottava sitä asianmukaisilta tahoilta. Opinnäytetutkimusten osalta tutkimuslupahakemukset on ensin hyväksytettävä ohjaajalla. Luvan myöntää tällöin kohdeorganisaatio. Kannattaa ottaa huomioon, että joidenkin tahojen lupaprosessi voi viedä aikaa.

Vaasan yliopisto tutkimuksen kohteena

Kaikkiin Vaasan yliopistoon (organisaationa, henkilökuntaan, opiskelijoihin)  kohdistuviin tieteellisiin tutkimuksiin tulee hakea tutkimuslupaa sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vähintään tutkimussuunnitelma. Tutkimuslupaa hakevat myös yliopiston omat tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta, opinnäytteitä, tutkimusta  taikka henkilöstön haastattelua tai heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Vaasan yliopistoa organisaationa. Huomioithan, että Vaasan yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimuslupa tulee pyytää ennen aineistonkeruun aloittamista. Jotkut tutkimusasetelmat saattavat vaatia myös tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin. Se tulee olla tehtynä ennen lupapyyntöä.

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutkimuslupapyynnön liitteeksi tulee myös tietosuojailmoitus ja mahdollisesti vaikutustenarviointi.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande