Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Saavutettavuudesta lyhyesti

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille.

Osuvaan tallennettavan julkaisun on oltava saavutettava. Julkaisun tekijän vastuulla on huolehtia saavutettavuudesta

 • noudattamalla kirjoitusohjeita,
 • tutustumalla käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelman saavutettavuus- ja helppokäyttöisyystyökaluihin,
 • käyttämällä Wordin tai muun tekstinkäsittelyohjelman tyylejä,
 • lisäämällä kaikkiin kuviin ja kuvioihin vaihtoehtoiset tekstit (ns. alt-tekstit),
 • välttämällä taulukon lisäämistä kuvana
 • välttämällä tiedon välittämistä ainoastaan värien avulla
 • luomalla väliotsikoille oma tyyli pelkän lihavoinnin tai kursivoinnin sijaan.

Wordin tyylit

Kuvakaappaus Wordin pikatyylivalikosta.

Pohjassa olevia valmiita tyylejä pikatyylivalikossa, leipätekstinä Body ja eri otsikkotasoja.

Kuvat, kuviot ja värit

Lisää kuvioille ja kuville vaihtoehtoinen teksti eli tekstivastine. Tekstivastine kertoo kuvan olennaisen sisällön. Se ei ole sama kuin kuvateksti, eikä tekstissä olevia tietoja tarvitse toistaa, vaan niihin voi viitata.

Kuvakaappaus Wordin Alt Text -näkymästä.

 

Värejä saa käyttää, mutta ne eivät saa olla ainoa tapa välittää tietoa.

Alla olevassa kuvassa on ympyröity Wordin oletusväreistä ne, joiden kontrasti on riittävä valkoisella pohjalla.

Huomaa, että joudut tarkistamaan kontrastin, jos esimerkiksi taulukossa tai kuviossa on käytetty muita värejä.

Officen oletusteeman musta, kaksi tummempaa sinistä sekä sävykartan alin, tummin rivi (pois lukien vasemman reunan vaalea harmaa) ovat varmoja valintoja valkoiselle pohjalle. Myös standardivärien tummempi punainen, violetti sekä kaksi tummempaa sinistä ovat hyviä. Kartassa on muutamia muitakin harmaita ja sinisiä sävyjä, jotka käyvät.

Taulukot

Käytä taulukoita vain silloin, kun niitä tarvitaan tietojen esittämiseen. Vältä taulukoita, joissa on vain ulkoasun asettelun tarkoitus.

Taulukon lukujärjestyksen voi tarkistaa tarkistaa siirtymällä tabulaattorilla solusta toiseen. Taulukon otsikkorivi on ylin rivi, ja sen pitää toistua (Repeat Header Row).

Kuvakaappaus taulukosta, jossa otsikkorivi toistuu.

Saavutettava tiedosto

Saavutettava tiedosto on tiedosto, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. Jos olet käyttänyt työsi kirjoittamiseen Wordiä, LibreOfficea tai vastaavaa, sekä näissä ohjelmissa olevia otsikkotyylejä, taulukko- ja kuvatyökaluja, saat luotua saavutettavan pdf-tiedoston. Myös LaTeXilla voi tehdä tekstin ja taulukkojen osalta saavutettavan pdf-tiedoston, mutta kuvien alt-teksti on lisättävä erikseen jälkeenpäin.

Osuvaan tallennettavan tiedoston tulee olla saavutettava.

Ohjeita

Ominaisuudet

Tiedoston ominaisuudet ovat saavutettavuuden kannalta tärkeitä. Tarkista, että työn nimi (title) on oikein Tiedosto-valikon Tiedot-kohdassa. Valmiissa pohjassa otsikkona voi olla tuon pohjan nimi. Anna otsikoksi asiakirjan pääotsikko. Tarkista myös, että nimesi on tekijänä. Voit lisätä myös asiasanat työn kielellä.

Tarkistus

Uusimmissa Word-versioissa Tarkista helppokäyttöisyys löytyy suoraan Tarkista-valikosta. Automaattinen tarkistus ei kuitenkaan kerro esimerkiksi vaihtoehtoisten tekstien laatua, eikä aina osaa erottaa pelkkää lihavoitua tekstiä otsikoksi.

Tiedostomuoto

Saavutettavan pdf-tiedoston tiedostomuoto on PDF/UA. Opinnäytteessä kuitenkin arkistoinnin luotettavuus on etusijalla, joten opinnäytettä luotaessa käytetään PDF/A-tiedostomuotoa.

Työkalut

Saavutettavuus

Tarkista ensin tekstinkäsittelyohjelmassa tiedoston saavutettavuus.

Word ja LibreOffice

 • Valitse Vie (Export)-toiminto.
 • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
 • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
 • Word: Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
 • Word: Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
 • LibreOffice: Vie kirjanmerkit.
 • Valitse PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Latex

Muut ohjelmat

Yliopiston tietokoneluokkien koneilla on myös PDF-XChange, jolla valmiin PDF-tiedoston muuntaminen PDF/A-muotoon onnistuu.

Maksullisten PDF-tiedostojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen kohdalla voi hyödyntää maksutonta koekäyttöaikaa (free trial), kuten Serif Labs Affinity Designer tai Adobe Acrobat Pro.

Lisää tietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande