Skip to Main Content
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

PDF-tiedoston vaatimukset

PDF-tiedoston tulee olla pysyvästi säilytettävä, eli sen tulee olla PDF/A-muodossa (Arkistolaki, 1994).

PDF-tiedoston tulee olla saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2019; Saavutettavuusdirektiivi, 2016).

Arkistolaki. (23.9.1994/831). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a16.12.2016-1146

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. (15.3.2019/306). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306

Saavutettavuusdirektiivi. (2016). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. EUR-Lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

PDF-tiedoston nimi

Hyvä nimi tiedostolle on esimerkiksi Uwasa_vuosi_Sukunimi_Etunimi.pdf

 • älä käytä pistettä muuhun kuin tiedostopäätteen erottamiseen

 • sallitut merkit ovat numerot, kirjaimet, - ja _

 • vältä ääkkösiä, erikoismerkkejä ja välilyöntejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Saavutettava tiedosto

Saavutettava tiedosto on tiedosto, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. Jos olet käyttänyt työsi kirjoittamiseen Wordiä, LibreOfficea tai vastaavaa, sekä näissä ohjelmissa olevia otsikkotyylejä, taulukko- ja kuvatyökaluja, saat luotua saavutettavan pdf-tiedoston. Myös LaTeXilla voi tehdä tekstin ja taulukkojen osalta saavutettavan pdf-tiedoston, mutta kuvien alt-teksti on lisättävä erikseen jälkeenpäin.

Osuvaan tallennettavan tiedoston tulee olla saavutettava.

Ohjeita

Kuvien vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti

Jos yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa, niin alt-teksti on tiivistelmä niistä tuhannesta sanasta. Vaihtoehtoinen teksti ei ole sama kuin kuvateksti.

Ominaisuudet

Tiedoston ominaisuudet ovat saavutettavuuden kannalta tärkeitä. Tarkista, että työn nimi (title) on oikein Tiedosto-valikon Tiedot-kohdassa. Valmiissa pohjassa otsikkona voi olla tuon pohjan nimi. Anna otsikoksi asiakirjan pääotsikko. Tarkista myös, että nimesi on tekijänä. Voit lisätä myös asiasanat työn kielellä.

Tarkistus

Uusimmissa Word-versioissa Tarkista helppokäyttöisyys löytyy suoraan Tarkista-valikosta. Automaattinen tarkistus ei kuitenkaan kerro esimerkiksi vaihtoehtoisten tekstien laatua, eikä aina osaa erottaa pelkkää lihavoitua tekstiä otsikoksi.

Tiedostomuoto

Saavutettavan pdf-tiedoston tiedostomuoto on PDF/UA. Opinnäytteessä kuitenkin arkistoinnin luotettavuus on etusijalla, joten opinnäytettä luotaessa käytetään PDF/A-tiedostomuotoa.

Saavutettavasta Word-tiedostosta on helppo saada saavutettava PDF-tiedosto. Tallenna PDF/A-muotoon seuraavasti:

 • Valitse Wordissa Vie (Export)-toiminto
 • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document)
 • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options)
 • Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
 • Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
 • Viimeisenä valitse vielä PDF-asetukset (PDF-options) ja PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Työkalut

Saavutettavuus

Tarkista ensin tekstinkäsittelyohjelmassa tiedoston saavutettavuus.

Word ja LibreOffice

 • Valitse Vie (Export)-toiminto.
 • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
 • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
 • Word: Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
 • Word: Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
 • LibreOffice: Vie kirjanmerkit.
 • Valitse PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Latex

Muut ohjelmat

Yliopiston tietokoneluokkien koneilla on myös PDF-XChange, jolla valmiin PDF-tiedoston muuntaminen PDF/A-muotoon onnistuu.

Maksullisten PDF-tiedostojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen kohdalla voi hyödyntää maksutonta koekäyttöaikaa (free trial), kuten Serif Labs Affinity Designer tai Adobe Acrobat Pro.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande