Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

PDF-tiedoston vaatimukset

PDF-tiedoston tulee olla pysyvästi säilytettävä, eli sen tulee olla PDF/A-muodossa (Arkistolaki, 1994).

PDF-tiedoston tulee olla saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2019; Saavutettavuusdirektiivi, 2016).

Arkistolaki. (23.9.1994/831). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a16.12.2016-1146

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. (15.3.2019/306). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306

Saavutettavuusdirektiivi. (2016). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. EUR-Lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

PDF-tiedoston nimi

Hyvä nimi tiedostolle on esimerkiksi Uwasa_vuosi_Sukunimi_Etunimi.pdf

  • älä käytä pistettä muuhun kuin tiedostopäätteen erottamiseen

  • sallitut merkit ovat numerot, kirjaimet, - ja _

  • vältä ääkkösiä, erikoismerkkejä ja välilyöntejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Saavutettava tiedosto

Saavutettava tiedosto on tiedosto, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. Jos olet käyttänyt työsi kirjoittamiseen Wordiä, LibreOfficea tai vastaavaa, sekä näissä ohjelmissa olevia otsikkotyylejä, taulukko- ja kuvatyökaluja, saat luotua saavutettavan pdf-tiedoston. Myös LaTeXilla voi tehdä tekstin ja taulukkojen osalta saavutettavan pdf-tiedoston, mutta kuvien alt-teksti on lisättävä erikseen jälkeenpäin.

Osuvaan tallennettavan tiedoston tulee olla saavutettava.

Kuvien vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti

Jos yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa, niin alt-teksti on tiivistelmä niistä tuhannesta sanasta. Vaihtoehtoinen teksti ei ole sama kuin kuvateksti.

Tiedostomuoto

Saavutettavan pdf-tiedoston tiedostomuoto on PDF/UA. Opinnäytteessä kuitenkin arkistoinnin luotettavuus on etusijalla, joten opinnäytettä luotaessa käytetään PDF/A-tiedostomuotoa.

Työkalut

Saavutettavuus

Tarkista ensin tekstinkäsittelyohjelmassa tiedoston saavutettavuus.

Word ja LibreOffice

  • Valitse Vie (Export)-toiminto.
  • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
  • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
  • Word: Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
  • Word: Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
  • LibreOffice: Vie kirjanmerkit.
  • Valitse PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Latex

Muut ohjelmat

Yliopiston tietokoneluokkien koneilla on myös PDF-XChange, jolla valmiin PDF-tiedoston muuntaminen PDF/A-muotoon onnistuu.

Maksullisten PDF-tiedostojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen kohdalla voi hyödyntää maksutonta koekäyttöaikaa (free trial), kuten Serif Labs Affinity Designer tai Adobe Acrobat Pro.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande