Skip to Main Content
LibGuides

Tiedonhaun opas

Verkkotiedonhaku

Verkkotiedonhaku ja tieteellinen tiedonhaku mielletään tavoitteiltaan ja strategioiltaan usein vastakkaisiksi. Verkkotiedonhaussa hakijan tavoite on useimmiten löytää muutama yksittäinen fakta tai tiedonsirpale nopeasti, yksinkertaisesti ja vaivattomasti. Tieteellisen tiedonhaun päämäärä taas on etsiä kaikki tiettyä aihetta koskeva relevantti tieto, sillä uusi tutkimus perustuu aina aiemmille löydöksille. Tämä vaatii tiedonhakijalta aikaa, huolellisuutta, paneutumista.


Tiedonhaku internetistä on erilaista kuin tiedonhaku kirjaston aineistoista tai tieteenalasi maksullisista tietokannoista. Kirjaston tietokannoissa aineisto on
valmiiksi kuvailtu tiedonhaun helpottamiseksi ja se on käynyt läpi jonkinlaisen hyväksyntäprosessin laadun varmistamiseksi, usein asiantuntijoiden toimesta. Internetissä taas kuka tahansa voi julkaista materiaalia, mikä vaatii tiedonhakijalta valppautta ja kriittistä silmää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö verkkotiedonlähteet ja hakukoneet toimisi myös tehokkaina tieteellisen tiedonhaun välineinä!

Kuva sanoista, joilla voisi kuvailla verkkotiedonhakuaKuva: tagxedo.com

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande