Skip to Main Content
LibGuides

Tiedonhaun opas

Opas tiedonhankinnasta ja verkkotiedonhausta

Haun toteutus

Kun olet listannut vapaita hakusanoja sekä asiasanoja hakuaiheeseesi liittyen, muodostat niistä hakulauseen. Sen jälkeen valitset mistä lähteestä haet tietoa. 

Hakutekniikat

Hakulauseissa käytetään erilaisia hakutekniikoita, kuten Boolen operaattoreita (AND, OR, NOT), fraasihakua sekä katkaisu- ja korvausmerkkejä, joiden avulla muunnat tiedontarpeesi tietokannalle ymmärrettävään muotoon. Kokeile useita hakusanojen yhdistelmiä ja erilaisia hakulauseita parhaan hakutuloksen saamiseksi. 

Boolen operaattorit

Boolen operaattoreilla AND, OR ja NOT yhdistellään hakusanoja hakulauseiksi. Operaattorit kirjoitetaan aina englanniksi ja yleensä isoilla kirjaimilla, jotta tietokanta erottaa niiden merkityksen muista sanoista. Joissakin tietokannoissa operaattorit löytyvät valmiina haun alasvetovalikosta eli niitä ei tarvitse kirjoittaa itse. HUOM! Finnassa pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla eli hakutuloksien tulee sisältää kaikki antamasi hakusanat.

 


AND-operaattori etsii aineistoja, joista löytyy KAIKKI mainitut hakutermit

"renewable energy" AND attitudes

 


OR-operaattori etsii aineistoja, joista löytyy yksi tai useampi mainittu hakutermi. Yleensä OR-operaattorilla haetaan synonyymeja ja samaan aihepiiriin kuuluvia termejä.

green OR renewable OR sustainable

 


NOT-operaattori rajaa hakutuloksista pois NOT-sanan jälkeen kirjoitetun hakusanan sisältävät aineistot. NOT-operaattoria kannattaa käyttää harkiten, ettei haku rajaudu liikaa.

teknologia NOT älypuhelimet 

 

Eri operaattorit samassa hakulauseessa

Hakulauseita voi yhdistää toisiin hakulauseisiin ja hakusanoihin käyttämällä Boolen operaattoreita. Samassa hakulauseessa olevat eri operaattorit pitää kuitenkin erottaa toisistaan sulkumerkeillä (), jotta haussa asetetut ehdot toteutuvat toivotulla tavalla. Sulkumerkkien sisällä on siis oltava aina yhtä samaa Boolen operaattoria sisältävä hakulause.  

Esimerkki: Etsit tietoa uusiutuvaa energiaa koskevasta politiikasta
("uusiutuvat luonnonvarat" OR "uusiutuvat energialähteet" OR biotalous) AND (energiapolitiikka OR ympäristöpolitiikka) 
Tämä hakulause tuottaa tulokseksi julkaisuja, joissa esiintyy vähintään yksi termeistä uusiutuvat luonnonvarat, uusiutuvat energialähteet tai biotalous ja sen lisäksi ainakin toinen termeistä energiapolitiikka tai ympäristöpolitiikka.

Fraasihaku

Fraasihakua käytetään, kun haetaan kahdesta tai useammasta sanasta koostuvaa käsitettä. Kun käsitteen ympärille lisätään lainausmerkit, hakutuloksissa sanat ovat juuri siinä järjestyksessä ja muodossa. Pitkät lauseet eivät ole fraaseja, koska ne voivat olla liian yksityiskohtaisia hakukoneille ja tietokannoille löytää. Yksittäiset sanat eivät myöskään ole fraaseja mutta sanat, joissa on väliviiva, ovat.

Esimerkkejä fraasihausta hakulauseissa:
"uusiutuvat energialähteet" OR "uusiutuvat luonnonvarat"
"social media" AND Facebook
work AND "self-leadership"

Katkaisumerkki (Truncation)

Hakusanan katkaisulla saadaan mukaan myös sanan taivutusmuodot (monikko, sijamuodot). Katkaisumerkkinä käytetään tietokannasta riippuen yleensä *- tai ?-merkkiä. Oikea katkaisumerkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Joissakin tietokannoissa hakusanan voi katkaista myös sanan alusta. Silloin hakutulokseksi saadaan kaikki yhdyssanat, jotka päättyvät annettuun hakusanaan. Huomaa, että katkaisumerkki ei yleensä toimi toivotulla tavalla fraasien yhteydessä lainausmerkkien sisällä. 

Esimerkkejä hakusanojen katkaisusta:
sourc* -> source, sources, sourcing
journalis* -> journalisti, journalistin, journalismi, journalismissa jne.

*melu -> liikennemelu, lentomelu, työpaikkamelu jne. 


Korvausmerkki (Wildcard)

Korvausmerkillä voidaan korvata yksi tai useampi merkki/kirjain hakusanasta. Korvausmerkki on kätevä etenkin silloin, kun sanalla on useampi oikea kirjoitusmuoto. Korvausmerkki on myös aina tietokantakohtainen ja se kannattaa tarkistaa käyttöohjeista.

Esimerkkejä korvausmerkin käytöstä:
colo?r -> color, colour
organi?ation -> organisation, organization

Tiedonlähteiden valinta

Kirjat, lehdet, hakuteokset, standardit, tilastot, lait, patentit, tietokannat, verkkotiedonlähteet, asiantuntijat - tiedonlähteitä on monia!

Tiedonlähteen valintaan vaikuttavat aiheesi, tiedontarpeesi sekä asettamasi kriteerit. Kannattaa etsiä tietoa useammasta eri lähteestä, niin painettuna kuin sähköisessä muodossa.

Oman tieteenalan keskeisten tiedonlähteiden tunteminen on avuksi. Eri alojen julkaisukulttuurit ja -käytännöt poikkeavat toisistaan. Toisella alalla kansainväliset vertaisarvioidut lehdet ovat keskeisiä tiedonlähteitä, toisella taas kotimaiset kirjat ja lehdet. Joskus relevanttia aineistoa saattaa löytyä myös sellaisesta lähteestä, joka ei suoranaisesti koske juuri sinun tieteenalaasi.

Tutustu esim. Finna-hakupalveluihin tämän oppaan alasivulla Finna-hakupalvelut.

Katso myös

Tietokantatyypit

Tietokannat voivat olla sisällöltään erilaisia. Ne voivat olla e-kirjatietokantoja, lehtitietokantoja jne. Tietokannan tarkemmat tiedot näet klikkaamalla tietokannan nimeä Finnassa.

Aineiston saatavuus voi vaihdella pelkistä viitetiedoista kokotekstiin, tarkista aina saatavuus tietokannasta. Useimmat tietokannat ovat eri tietokantatyyppien yhdistelmiä. Osa tietokannan artikkeleista on luettavissa kokotekstinä, osasta on saatavilla vain tiivistelmä.

Kokotekstitietokanta sisältää aineistojen viitetietojen lisäksi myös aineiston kokotekstin.

Viitetietokanta sisältää artikkelien viitetiedot, mutta ei välttämättä itse artikkelia, joka on etsittävä muuta kautta.

Viittaustietokanta sisältää tietoja artikkelien välisistä viittauksista: ketkä ovat artikkeliin viitanneet ja kuinka paljon viittauksia on kertynyt.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande