Skip to Main Content
LibGuides

Tiedonhaun opas

Hakutulosten arviointi

Arvioi hakutulosten perusteella löysitkö etsimäsi eli täyttyikö tiedontarpeesi. Onko löytämäsi aineisto relevanttia eli käyttökelpoista oman hakuaiheesi kannalta? Käyttökelpoisuutta voi arvioida tarkastelemalla aineiston tarkempia tietoja, kuten otsikkoa, tiivistelmää, julkaisuvuotta ja asiasanoja. Mieti myös ovatko tulokset tarpeeksi luotettavia, objektiivisia, ajantasaisia, täsmällisiä tai tieteellisiä.

Jos et ole tyytyväinen hakutuloksiin, kokeile laajentaa tai rajata hakuasi eri tavoin. Hyödynnä esim. tietokannan rajausmahdollisuuksia. Palaa myös takaisin tiedonhankinnan prosessin edellisiin vaiheisiin muodostaaksesi uuden hakulauseen. 

Tiedonhankinta voi olla välillä turhauttavaa eikä prosessi päädy joka kerta täydellisten lähteiden löytämiseen, mutta muokkausten ja uusien hakujen avulla kehityt vähitellen paremmaksi tiedonhankkijaksi!

Laajentaminen ja rajaaminen

Jos saat hakutuloksia liian vähän tai et ollenkaan:

 
  • Onko hakusanoissasi kirjoitusvirheitä?
  • Tarkista käyttämäsi hakusanat, ovatko ne liian tarkkoja? Jos haluat laajentaa hakua, mieti hakusanoillesi lisää synonyymeja ja laajempia käsitteitä.
  • Onko hakusanojesi kieli sama kuin käyttämäsi tietokannan? Kansainvälisissä tietokannoissa suurin osa aineistoista on englanniksi, joten haku täytyy tehdä englanniksi.
  • Tarkista tekniikka: oletko yhdistellyt hakusanoja liian rajaavilla operaattoreilla (AND, NOT)? Kannattaisiko hakusanoja katkaista?
  • Onko käyttämäsi tiedonlähde hakusi kannalta oikea? Kannattaa kokeilla laajentaa hakua myös muihin tietolähteisiin.

Jos saat hakutuloksia liian paljon:

 
  • Tarkista käyttämäsi hakusanat: ovatko ne liian laajoja ja yleisiä? Mieti suppeampia ja tarkempia termejä haun tarkentamiseksi! 
  • Käytä tietokannan antamia rajausmahdollisuuksia: kieli, maa, aika yms. Erityisen hyödyllisiä rajauksia kansainvälisissä artikkelitietokannoissa ovat full text (hakee vain artikkeleita, joiden kokotekstit ovat saatavilla) ja peer reviewed / scholarly journals (rajaa haun asiantuntijoiden vertaisarvioinnin läpäisseihin tieteellisiin lehtiin)
  • Käytä hakukenttiä, joiden avulla saat tarkennettua haun esim. otsikoihin, tiivistelmiin, asiasanoihin
  • Tarkista tekniikka: oletko käyttänyt hakutermien yhdistelyyn oikeita operaattoreita? AND rajaa hakua, OR puolestaan laajentaa hakua. Oletko katkaissut hakutermit oikeista kohdista?

 

 

Kuva onnistumismittarista

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande