Skip to Main Content
LibGuides

Tiedonhaun opas

Yleistä tekoälyn käytöstä

Opettaja voi kieltää tekoälyn käytön kurssilla, tehtävässä tai tentissä. Kullakin korkeakoululla on omat linjaukset, jotka saattavat poiketa näistä ohjeista.

Käyttäessäsi tekoälyä, huomioi seuraavat asiat:

  • Vastuu: Tekijä on aina vastuussa omasta teoksestaan.
  • Tieto: Tekoälyjärjestelmät ovat vain ohjelmia ja niillä on rajoituksia, tekoälyllä ei ole sisällöllistä osaamista tai ymmärrystä. Ole tietoinen näistä rajoituksista, jotta osaat arvioida tekoälyn käytön sopivuutta eri tilanteissa.
  • Eettiset periaatteet: Noudata yleisiä eettisiä periaatteita, kuten oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja kunnioitusta muita opiskelijoita ja opettajia kohtaan.

Korkeakoulut suosittelevat opiskelijoita hyödyntämään tekoälyä, jotta heidän työelämävalmiutensa kehittyisi.

  • Ota haltuun: Hyödynnä tekoälyä taitavasti apulaisena ja tukena oppimisessa.
  • Anna palautetta: Keskustele ja anna palautetta opettajalle tekoälyn käytön onnistumisesta.
  • Osallistu keskusteluun ja jaa tietoa: Olet osa korkeakouluyhteisöä, keskustele tekoälyn eettisestä käytöstä ja osallistu koulun yhteisöjen ja organisaatioiden aloitteisiin tekoälyn vastuullisen käytön edistämiseksi.
  • Raportoi: Ilmoita nopeasti virheistä ja epäkohdista liittyen tekoälyn käyttöön opetuksessa.

Syöte

Tekoälyn syötteenä ei saa käyttää henkilökohtaista tai salassapidettävää aineistoa. Tekoäly hyödyntää syötteitä oppimisessa, ja kaikkea sille antamaasi tekstiä käytetään tähän tarkoitukseen. Tietoja saattaa siis päätyä ulkopuolisten käyttöön.

Tulos

Onko ChatGPT:n käyttö turvallista tehtävässäsi? Tekijänä Aleksandr Tiulkanov. Vuokaavio, kuvaus tekstinä alla.

 

Onko tuloksen oikeellisuudella väliä? Jos vastaus on kieltävä, voit käyttää tekoälyä huoletta.

Jos vastaus on kyllä, mieti, onko sinulla asiantuntemusta tuloksen tarkistamiseen. Mikäli sinulla ei ole riittävää osaamista, et voi käyttää tekoälyä.

Jos vastaus on kyllä, mieti seuraavaksi, oletko valmis ottamaan täyden moraalisen ja laillisen vastuun tuloksesta. Jos et, älä käytä tekoälyä, mutta jos vastaus on myöntävä, voit käyttää tekoälyä, kunhan tarkistat jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuuden ja käytät tervettä järkeä.

Termejä

Artificial intelligence / AI

Tekoäly tarkoittaa ohjelmistoa, joka imitoi ihmisen tapaa oppia ja tehdä päätöksiä. Toimivat ihmisen rakentamien algoritmien pohjalta, mutta ne voidaan myös opettaa oppimaan uutta ja kehittämään suorituskykyään itsenäisesti.

AI model

AI-malli eli tekoälymalli on koneoppimiseen tai algoritmeihin pohjautuva järjestelmä. AI-malli on ohjelmisto, jota käytetään tekoälyjärjestelmän rakennuspalikkoina.

Algorithm

Tarkoittaa yksinkertaisesti listaa ohjeista, jotka kertovat miten tehtävä tai prosessi suoritetaan. Esimerkiksi ruokaresepti on algoritmi, joka antaa ohjeet ruokalajin valmistamiseen.

Big Data

Tarkoitetaan suuria määriä dataa, joka on liian monimutkaista ja runsasta käsiteltäväksi ja analysoitavaksi perinteisin datatekniikoin.

Machine learning

Tarkoitetaan sellaista tekoälyn muotoa, jossa kone oppii enemmän tai vähemmän itsenäisesti uusia asioita datan perusteella.

Training data

Koneoppimisessa käytettävä data, joka voi olla joko käsiteltyä tai käsittelemätöntä.

Deep learning

Yksi tekoälyn koneoppimismenetelmä, jossa hyödynnetään useista eri tasoista koostuvia neuroverkkoja. Syväoppimisessa tekoäly oppii paitsi tunnistamaan asioita myös tulkitsemaan kontekstia ja mahdollisesti täydentämään puuttuvia tietoja.

Neural network

Neuroverkot ovat laskennallisia malleja, jotka pyrkivät matkimaan ihmisaivojen hermoverkkojen toimintaa. Näillä voi kehittää tekoälyä ja koneoppimista.

Natural language processing

NLP tarkoittaa koneen kykyä suorittaa luonnollisen kielen mukaisia tehtäviä. Kone saadaan ymmärtämään sille kirjoitettua tekstiä tai puhuttua kieltä. Esimerkiksi chatbotit, Siri, Google assistant, GPT-3 tai Theseuksessa ja Osuvassa asiasanoitusta hoitava Annif.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande