Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Samlingar

Tritonias samlingar

Tritonias tryckta samlingar består av:

  • ämnessamlingar: humaniora, pedagogik, ekonomi, teknik och naturvetenskaper, hälsovetenskaper och psykologi, samhällsvetenskaper
  • kursböcker
  • tidskrifter och dagstidningar
  • avhandlingar och lärdomsprov
  • specialsamlingar

Andra nyttiga guider