Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Samlingar: Samlingar

Tritonias samlingar

Tritonias tryckta samlingar består av:

  • ämnessamlingar: humaniora, pedagogik, ekonomi, teknik och naturvetenskaper, hälsovetenskaper och psykologi, samhällsvetenskaper
  • kursböcker
  • tidskrifter och dagstidningar
  • avhandlingar och lärdomsprov
  • specialsamlingar

Andra nyttiga guider

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande