Skip to Main Content
LibGuides

EU-tieto

EU-kokoelma, EU-tallekirjasto, EU-tietopalvelu

EU-tiedon opas

Tritonia on yksi Euroopan unionin tallekirjastoista (European Documentation Centre). EU-tallekirjastojen tehtävänä on välittää sekä auttaa löytämään tietoa ja tietoaineistoja Euroopan unionista ja sen lainsäädännöstä, politiikanaloista ja toimielimistä. Tähän oppaaseen on koottu olennaisia EU-tietoa sisältäviä aineistoja.

EU-tilastoja

Eurostat on Euroopan unionin tilastotoimisto. Se julkaisee Euroopan laajuisia tilastoja ja indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä maiden ja alueiden välisiä vertailuja. Eurostat laskee Euroopan unionia ja euroaluetta koskevia tilastotietoja kansallisten viranomaisten keräämien tietojen pohjalta ja kehittää yhdenmukaisia määritelmiä, luokituksia ja menetelmiä EU:n virallisten tilastojen tuottamista varten yhteistyössä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. EU:n tilastot ovat vapaasti saatavilla Eurostatin verkkosivujen kautta.

Eurostatin uutisia:

Loading ...

EU-tietoa

EU:n toimielinten lehtiä ja julkaisuja

Eri tiedonlähteitä

EU:n julkaisutoimisto

EU:n YouTube-kanava

EU-uutisia

EUobserver

Loading ...

 

EurActiv

Loading ...

 

Euronews

Loading ...
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande