Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Samlingar: Harry Järvs Kafka-samling

Harry Järvs Kafka-samling

Harry Järv var en internationellt erkänd expert på Franz Kafka. Alltsedan 1950-talet skrev han om Kafkas verk och han publicerade en omfattande Kafka-bibliografi år 1961. Han samlade också på litteratur av och om Kafka. I Harry Järvs Kafka-samling finns omkring 700 titlar av vilka ca 200 är skönlitteratur, såsom Kafkas verk i olika översättningar och novellantologier. Utöver det består samlingen av forskningslitteratur och annan facklitteratur.

I samlingen finns förstaupplagor av alla Kafkas verk, som utkom under 1910- och 1920-talen. Därtill finns många olika tyskspråkiga upplagor och översättningar till svenska, engelska, franska, italienska, tjeckiska, spanska, turkiska, ungerska, grekiska, norska, estniska och finska. Intressanta inslag i samlingen är också omarbetningar av Kafkas verk till pjäser och filmer. Bland facklitteraturen finns verk om Kafkas liv och litterära produktion. Verken belyser Kafka ur olika vinklar, t.ex hans roll i den tyska, tjeckiska, judiska och österrikiska litteraturen samt hans del i den fantastiska och nihilistiska litteraturtraditionen. Därtill finns också Kafka-kongressernas publikationer, temanummer av tidskrifter, bildverk från Prag och andra grafiska arbeten. Järvs intresse för Kafka syns tydligt i de svenskspråkiga kommentarer som han skrivit i böckerna, de register han sammanställt och artikelurklipp han sparat. Utöver böckerna ingår ca 300 tidskriftsartiklar i samlingen.

 

Placering: sluten samling

Tillgänglighet och lånetid: Samlingen är katalogiserad i Tritonias bibliotekskatalog Tria och sökbar i Finna. Här finns en förteckning över titlarna i samlingen. Du kan också klicka på länkarna KAFKA (hemlån 28 dagar) och RARJÄRV KAFKA (ej hemlån) för att se samlingen i Finna. Artiklarna är tillgängliga för läsning och kopiering i rum K129. Kontakta spec@tritonia.fi om du önskar bekanta dig med referensverken.

Franz Kafka

Franz Kafka var en judisk, tyskspråkig författare född 1883 i Prag. Han anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika författare. Hans huvudverk, som till största delen utgavs mot hans uttryckliga vilja efter hans död 1924, består av de tre romanerna Processen, Slottet och Amerika/Den försvunne (alla oavslutade). Till Kafkas produktion hör också ett stort antal noveller och brevväxling med fästmön Felice Bauer, Milena Jesenská samt dagböcker. Kafkas litterära stil präglas av en särskild ”Kafkastämning” som kan betecknas som mardrömslik och hotfull men ändå realistiskt återgiven med ett enkelt och klart språk.

Källa: Wikipedia

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande