Skip to Main Content
LibGuides

Samlingar: Specialsamlingar

Allmänt

Vid Tritonia i Vasa finns flera specialsamlingar som biblioteket främst fått genom donationer. De värdefulla historiska specialsamlingarna förvaras i slutna magasin och böcker beställs fram på förhand med denna blankett.

Hereditas Culturalis Wasaensis

Ta kontakt!

Vänligen kontakta oss om du är intresserad av specialsamlingarna!


Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande