Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Samlingar: Specialsamlingar

Allmänt

Vid Tritonia i Vasa finns flera specialsamlingar som biblioteket främst fått genom donationer. De värdefulla historiska specialsamlingarna förvaras i slutna magasin och böcker beställs fram på förhand med denna blankett. Böckerna ges ej som hemlån utan kan studeras i biblioteket. 

 

Följande specialsamlingar är tillgängliga på öppna hyllor vid Tritonia i Vasa och kan lånas hem eller läsas i biblioteket:

Hereditas Culturalis Wasaensis

Ta kontakt!

Vänligen kontakta oss om du är intresserad av specialsamlingarna!


Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande