Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Mauri Palomäkis samling

Allmänt

Mauri Palomäkis samling omfattar ca 1200 titlar med tyngdpunkt på regionalvetenskap och naturvetenskaper (speciellt geografi). Samlingen överläts till Tritonia år 2004.

Mauri Palomäki (1931-2009) var professor 1968-96 i ekonomisk geografi vid Vasa handelshögskola och högskolans rektor 1970-89. Han spelade en central roll vid utvecklandet av handelshögskolan till universitet (Vasa högskola 1980, Vasa universitet 1991). Palomäki har publicerat bl.a. ett flertal arbeten som behandlar ekonomiska regioner och centra i nutidens Finland och har haft ett starkt inflytande över kulturgeografins vetenskapliga innehåll och utveckling i Finland.

 

Placering och lånetid: Tritonia, Vasa, 4:e våningen. Samlingen är katalogiserad i Finna med signum PALOMÄKI. Lånetid 28 dagar.