Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Harry Järvs samling

Allmänt

Harry Järvs samling består av biblioteksrådet Harry Järvs privatbibliotek, omfattande ca 14 000 volymer (omkring 270 hyllmeter). En betydande del av samlingen utgörs av Harry Järvs Kafka-samling. Samlingen testamenterades till Tritonia av Harry och Barbro Järv och den kom från Stockholm till Tritonia Universitetsstranden år 2014.

Med finansiering från Harry Schaumans stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet har en grovsortering och ett urval av böckerna gjorts och katalogiseringen har påbörjats. Boksamlingen kan sägas spegla Harry Järvs stora bildningsintresse. Mest böcker finns det om filosofi och litteraturhistoria, skönlitteratur på framförallt tyska, svenska, franska, ryska och engelska, bok- och bibliotekshistoria samt antikens litteratur och kulturhistoria. Historia, samhälle och politik samt Finlands krigshistoria 1939-1945 omfattar även en stor del. Utöver den omfattande Kafka-samlingen hade Järv också mycket material om Östeuropas och Sovjets politik, historia och litteratur. Boksamlingen innehåller därtill i mindre omfattning litteratur om pedagogik och psykologi, mytologi, religion, musik, konst och arkitektur samt en del praktverk och böcker som Järv låtit bindas in av Kungliga bibliotekets bokbindare.

Utöver böckerna ingick även en del småtryck, tidskrifter, diverse broschyrer och teaterprogram samt ca 10 hyllmeter arkivmaterial i Järvs efterlämnade bibliotek. Arkivmaterialet donerades och överfördes till Svenska litteratursällskapets arkiv 2016 och ingår i SLS arkivs samlingar i Vasa, www.sls.fi.

 

Placering: Rum K129 på första våningen vid Tritonia i Vasa

Tillgänglighet och lånetid: Du kan klicka på länkarna JÄRV (hemlån 28 dagar), REFJÄRV (ej hemlånoch RARJÄRV (rariteter, ej hemlån) för att se det som än så länge har katalogiserats i Tritonias bibliotekskatalog Finna. Kontakta spec@tritonia.fi om du önskar bekanta dig med rariteterna.

Harry Järvs egen litterära produktion

(Klicka på länkarna för att se böckernas tillgänglighet vid Tritonia)

Harry Järv

 ​

Harry Järv (f. 1921 i Karperö, Korsholm, d. 2009 i Stockholm) var en finlandssvensk bibliotekarie, författare och översättare. År 1954 blev han fil. lic. vid Uppsala universitet, sedermera hedersdoktor i filosofi vid Uppsala universitet och Åbo Akademi. Under tiden 1958-1987 var han verksam vid Kungliga biblioteket i Stockholm, bland annat som biblioteksråd och ställföreträdande riksbibliotekarie. Järv var en framstående expert på Kafka, ledamot av Vitterhetsakademien och redaktör för kulturtidskrifterna Horisont, Radix (1978–1982) och Fenix (1983–1997). Han var känd som samhällsdebattör och en företrädare för den yngre generation som deltog i Finlands krig.

Under krigsåren fotograferade och dokumenterade han händelserna vid fronten, vilket gav upphov till bland annat boken Permanent patrullverksamhet (2000) och filmen Framom främsta linjen (2004).

Källa: Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A-L (2011), foto: Wikipedia

Artiklar skrivna av Harry Järv

Genom att söka i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas Kontentti går det att få fram referenser till de artiklar Harry Järv skrivit i t.ex Horisont, Parnasso och Nya Argus. I databasen ArtikelSök (tillgänglig i Åbo Akademis datanätverk) kan man göra sökningar i rikssvenska tidskrifter. Kontakta spec[a]tritonia.fi om du vill ha hjälp med informationssökningen!