Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Samlingar: Harry Järvs samling

Allmänt

Harry Järvs samling består av utvalda delar av biblioteksrådet Harry Järvs privatbibliotek, omfattande drygt 2 800 volymer (omkring 70 hyllmeter). En betydande del av samlingen utgörs av Harry Järvs Kafka-samling. Samlingen testamenterades till Tritonia av Harry och Barbro Järv och den kom från Stockholm till Tritonia i Vasa år 2014.

Sorteringen och katalogiseringen av böckerna har utförts med finansiering från Harry Schaumans stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet under åren 2015-2018. Boksamlingen kan sägas spegla Harry Järvs stora bildningsintresse och utgörs av ämnesområdena Kafka, bibliotekshistoria, bokhistoria, filosofi, antikens historia med antikens litteratur, Finlands krigshistoria samt Harry Järvs egna verk. Dessa ämnesområden har valts då de utgjort Harry Järvs kärnområden samt har ett bestående värde. Därtill ingår en del rariteter och böcker som Järv låtit bindas in av Kungliga bibliotekets bokbindare.

Hela boksamlingen som kom till Tritonia år 2014 bestod av ca 14 000 volymer (omkring 270 hyllmeter). Förutom de ämnesområden som redan nämnts och som tagits in i Harry Järv-samlingen, finns det böcker om litteraturhistoria, skönlitteratur på framförallt tyska, svenska, franska, ryska och engelska, samt böcker om historia, samhälle och politik. Dessutom finns det i mindre omfattning litteratur om pedagogik och psykologi, mytologi, religion, musik, konst och arkitektur. En mindre del av dessa böcker kommer att bli tillgängliga som en del av Tritonias allmänna samlingar.

Utöver böckerna ingick även en del småtryck, tidskrifter, diverse broschyrer och teaterprogram samt ca 10 hyllmeter arkivmaterial i Järvs efterlämnade bibliotek. Arkivmaterialet donerades och överfördes till Svenska litteratursällskapets arkiv 2016 och ingår i SLS arkivs samlingar i Vasa, www.sls.fi.

 

Placering: sluten samling

Tillgänglighet och lånetid: Största delen av samlingen är tillgänglig för hemlån med lånetid 28 dagar. Klicka på följande länkar för att se böckerna i Tritonias Finna: JÄRV (lånetid 28 dagar), REFJÄRV (ej hemlån) ja RARJÄRV (rariteter, ej hemlån). Kontakta spec[a]tritonia.fi om du vill bekanta dig med rariteterna.

Harry Järvs egen litterära produktion

(Klicka på länkarna för att se böckernas tillgänglighet vid Tritonia)

Harry Järv

 ​

Harry Järv (f. 1921 i Karperö, Korsholm, d. 2009 i Stockholm) var en finlandssvensk bibliotekarie, författare och översättare. År 1954 blev han fil. lic. vid Uppsala universitet, sedermera hedersdoktor i filosofi vid Uppsala universitet och Åbo Akademi. Under tiden 1958-1987 var han verksam vid Kungliga biblioteket i Stockholm, bland annat som biblioteksråd och ställföreträdande riksbibliotekarie. Järv var en framstående expert på Kafka, ledamot av Vitterhetsakademien och redaktör för kulturtidskrifterna Horisont, Radix (1978–1982) och Fenix (1983–1997). Han var känd som samhällsdebattör och en företrädare för den yngre generation som deltog i Finlands krig.

Under krigsåren fotograferade och dokumenterade han händelserna vid fronten, vilket gav upphov till bland annat boken Permanent patrullverksamhet (2000) och filmen Framom främsta linjen (2004).

Källa: Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A-L (2011), foto: Wikipedia

Artiklar skrivna av Harry Järv

Genom att söka i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas Kontentti går det att få fram referenser till de artiklar Harry Järv skrivit i t.ex Horisont, Parnasso och Nya Argus. Kontakta spec[a]tritonia.fi om du vill ha hjälp med informationssökningen!

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande