Skip to Main Content
LibGuides

Samlingar: Leistén och Pettersson-samlingarna

Boksamlingar som tillhört privatpersoner

Vid Tritonia Universitetsstranden finns boksamlingar som tillhört privatpersoner. Samlingarna förvaras i slutna magasin, kontakta spec@tritonia.fi om du är intresserad av materialet.

Ola Leisténs samling

Ola Leisténs samling omfattar ca 2000 titlar med tyngdpunkt på finsk skönlitteratur, biografier, ungdomslitteratur och litteratur om sport och krig. Leistén (f. 1912 i Itis, d. 1995 i Vasa) var en bokentusiast som samlade böcker under hela sitt liv. Han samlade inte för samlandets skull utan för att läsa. Böckerna valde han ofta utgående från recensioner eller klassiker med garanterad kvalitet. Poesi och thrillers lyser med sin frånvaro då dylikt inte intresserade honom. Leistén var stolt över högskolan, sedermera universitetet, i Vasa och skänkte sina böcker till biblioteket under åren 1988-1995.


Placering och lånetid: Sluten samling, katalogiserad i Finna med signum LEISTEN. Lånetid 28 dagar. Kontakta loans(a)tritonia.fi om du vill låna från samlingen.

 

Läs mer om samlingen:

Bror Petterssons samling

Bror Petterssons samling består av ca 11 000 titlar med tyngdpunkt på naturvetenskaplig litteratur från 1700-talet till 1980-talet, främst litteratur om geografi och länders historia samt biologi och botanik. 

Bror Pettersson (f. 1895 i Kuopio, d. 1992 i Borgå) var botanist och han undervisade i biologi och geografi vid olika läroverk. Han var museiintendent vid Helsingfors universitets botaniska museum 1959-65. Petterssons undersökningar berörde bl.a. frågan om växternas spridning genom väder och vind och om temperaturens inverkan på rasbildningen hos växterna. 

Källa: Uppslagsverket Finland


Hitta i Finna:

Placering och lånetid: Sluten samling, böckerna är  läsesalslån. Kontakta spec(a)tritonia.fi om du vill låna från samlingen.

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande